Fag på STX

Latin

2022-11-10T11:02:03+01:00

Latin er de gamle romeres sprog, som siden har udviklet sig til de moderne sprog fransk, spansk og italiensk. Samtidig ligger det til grund for mange fagudtryk i videnskaberne og har påvirket engelsk så meget, at næsten halvdelen af ordene i det engelske sprog stammer fra latin. Derfor er man godt rustet til at lære andre fremmedsprog, hvis man har et kendskab til latin. I faget latin lærer du at læse lettere latinske originaltekster. Vi skal desuden beskæftige os med grammatik, herunder dansk grammatik, da det er en forudsætning for at kunne forstå latin. Faget bygger videre på de kundskaber, du Læs mere

Latin2022-11-10T11:02:03+01:00

Kemi

2022-11-10T11:01:42+01:00

Kemi har en lang og stærk historie i Danmark, blandt andet via store virksomheder som Carlsberg, Novo Nordisk og Christian Hansen. I kemi arbejder vi med at forstå opbygningen og omdannelsen af nogle af de spændende kemiske stoffer, vi er omgivet af i såvel natur som samfund. Intet er for småt, intet er for stort. Kemi er både et eksperimentelt og teoretisk fag. Der lægges derfor, ud over teorien, stor vægt på det eksperimentelle arbejde i laboratoriet, hvor sikker omgang med kemikalier og udstyr er afgørende. Du vil som elev lære at foretage kemiske analyser og andet eksperimentelt arbejde med efterfølgende Læs mere

Kemi2022-11-10T11:01:42+01:00

Idræt

2021-05-11T14:42:38+02:00

På STX har alle praktisk idræt på C-niveau i alle tre år. På HF kan du vælge det som praktisk-musisk fag i 1. semester og som valgfag eller fagpakkefag i 3.-4. semester. Hvis du vælger det som valgfag på B-niveau, vil der oveni det varierede udbud af discipliner også være en mere dybdegående teoretisk dimension. Teorien vil indeholde en naturvidenskabelig del som anatomi og fysiologi samt en humanistisk del, hvor du vil lære om samspillet mellem idrætten, personen og samfundet. Teorien kobles til den praktiske undervisning, hvor der testes og analyseres.

Idræt2021-05-11T14:42:38+02:00

Fysik

2021-05-03T14:36:36+02:00

Fysik handler om at kunne forstå og beskrive den verden, der omgiver os. I fysik prøver man at måle, veje og sætte tal på alle fænomener i naturen, og man prøver at opbygge modeller, der kan beskrive verden. Denne stræben efter at forstå naturen har været en enorm succes. Fra mobiltelefonen i din lomme, over mikroovnen i køkkenet og til de raketter, der bragte de første mennesker til Månen, har den bagvedliggende viden, der gjorde det muligt, altid været forståelsen af naturens love. Fysik i gymnasiet veksler mellem teori og eksperimenter, hvor du får en teoretisk baggrund til at forstå dele Læs mere

Fysik2021-05-03T14:36:36+02:00

Erhvervsøkonomi

2021-05-03T14:33:52+02:00

Faget erhvervsøkonomi C er et samfundsfagligt fag, der giver viden og kundskaber om de betingelser og muligheder der er for at udvikle en virksomhed på et nationalt og internationalt marked. Kerneområderne udgøres af innovation, iværksætteri, virksomhedens forhold til omverdenen, strategi, marketing, regnskabsførelse, organisation og ledelse. Undervisningen tager sit udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære undersøgelser af konkrete virksomheder og udviklinger i erhvervslivet ved brug af erhvervsøkonomiske begreber, teorier og modeller. I undervisningen indgår desuden et projektforløb inden for et af emnerne: Startup-virksomheden, den bæredygtige virksomhed samt den socialøkonomiske virksomhed.

Erhvervsøkonomi2021-05-03T14:33:52+02:00

Dramatik

2022-11-10T10:59:16+01:00

Dramatik handler om scenekunst. Vi arbejder med drama og teater, både nutidig og historisk. Vi udvikler ideer og sætter dem i scene. Vi arbejder med forskellige udtryk og lader os inspirere af, hvad andre gør og har gjort i tidens løb. Vi kombinerer teori og praksis, idet vi afprøver og træner mange forskellige udtryksformer. Vores redskaber er skuespilleren med sin krop og stemme, rummet med scenografi og lys og lyd. Vi arbejder både individuelt, fælles og i forskellige gruppesammensætninger. Som afsluttende projekt udarbejder eleverne en teaterforestilling i grupper på max 5 elever, som også bruges til eksamen.

Dramatik2022-11-10T10:59:16+01:00

Biologi

2021-05-11T14:22:05+02:00

Biologi er et naturvidenskabeligt fag, som fokuserer på samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Eksperimenter i laboratoriet og undersøgelser i naturen står centralt i faget. Mennesket er vigtigt, men der arbejdes også med mikroorganismer, svampe, dyr og planter. Vigtige fagdiscipliner er cellelære, fysiologi, sexologi, immunologi, genetik, bioteknologi, mikrobiologi og økologi. På Vordingborg Gymnasium & HF lægger vi vægt på den eksperimentelle undervisning med udgangspunkt i en opdateret fagsamling og i at tilbyde varierende undervisningsmetoder i biologi, herunder inddragelse af IT.

Biologi2021-05-11T14:22:05+02:00

Tysk

2021-05-11T14:44:47+02:00

Faget tysk handler om det tyske sprog og de lande, hvor sproget tales. Vi ser film, musikvideoer og nyhedsudsendeler, læser noveller, romaner og artikler og bruger naturligvis også tid på at lære alt det praktiske om grammatik, udtale og retskrivning. Temaerne i undervisningen bestemmes sammen med eleverne. Det kunne f.eks. være Tysklands deling i Øst og Vest, tyrkiske indvandrere i Berlin, Brødrene Grimms eventyr, gruppen Rammstein, terrorisme, krimier, Tysklands rolle i EU eller et væld af andre temaer, som interesserer klassen.

Tysk2021-05-11T14:44:47+02:00

Religion

2021-05-11T14:45:46+02:00

I religion arbejder vi med verdensreligionerne og vi undersøger religionernes oprindelse, historiske udvikling og indflydelse, og vi ser på religionernes nutidige skikkelser i et globalt perspektiv. Kristendom og islam er obligatoriske, men andre religioner som fx jødedom, buddhisme, kinesiske religioner og inuit-religion kan tilvælges, ligesom emner som etik og religionsfilosofi (fx religionskritik). Du får indsigt i sammenhænge og spændingsfelter inden for de enkelte religioner, og vi ser også på, hvordan de religioner, vi arbejder med, både kan eksistere sammen og i konflikt med hinanden. Vi arbejder primært med tekster, men bruger også internettet, film, billeder og andet materiale. Når vi karakteriserer, Læs mere

Religion2021-05-11T14:45:46+02:00

Musik

2021-05-11T14:47:33+02:00

I musikfaget arbejder vi på både A-, B- og C-niveau dels med at synge og spille musik, og dels med at læse om, lytte til og analysere musik. Det er også muligt at lave elektronisk musik, og du kan på skolen arbejde med forskellige professionelle computerprogrammer. Musik er også faget, hvor du ved særlige lejligheder viser, hvad du kan for resten af skolen. Det sker bl.a. ved samlinger, fredagscaféer, julekoncert, forårskoncert og translokation. I musikafdelingen er der frivillige tilbud i form af musical, kor og evt. orkester, hvis du er interesseret i at spille eller synge efter skoletid.  

Musik2021-05-11T14:47:33+02:00

Kontakt

Vordingborg Gymnasium & HF
Chr. Richardtsvej 45
4760 Vordingborg

Telefon: 55 36 55 00

Seneste indlæg

Go to Top