Fysik handler om at kunne forstå og beskrive den verden, der omgiver os. I fysik prøver man at måle, veje og sætte tal på alle fænomener i naturen, og man prøver at opbygge modeller, der kan beskrive verden. Denne stræben efter at forstå naturen har været en enorm succes. Fra mobiltelefonen i din lomme, over mikroovnen i køkkenet og til de raketter, der bragte de første mennesker til Månen, har den bagvedliggende viden, der gjorde det muligt, altid været forståelsen af naturens love.

Fysik i gymnasiet veksler mellem teori og eksperimenter, hvor du får en teoretisk baggrund til at forstå dele af virkeligheden som fx Universets udvikling, og hvordan vi opfatter lyd og lys. Derudover lærer du, hvordan man gennem eksperimenter kan se resultater af den teori, du har lært, samt hvordan man selv gennem eksperimenter kan skaffe sig ny viden.