Bibliotek/bogdepot

Mette Maria Storm (mems)
Mette Maria Storm (mems)Bibliotekar
Karina Krogh (KK)
Karina Krogh (KK)Administration
Hjemmeside, Information, Bogdepot, Bibliotek, Elevadministration HF
Telefon: 24 49 07 37
Leni Winther (LW)
Leni Winther (LW)Administration
SU, Befordring, Lokaleudlejning, Bogdepot, Elevadministration STX
Telefon: 29 27 35 33