Bestyrelsen ved Vordingborg Gymnasium & HF

Formand: Repræsentant for Vordingborg Erhvervsforening: Christian Brix-Hansen
Repræsentant fro Professionshøjskolen Absalon Stina Løvgreen Møllenbach
Kommunerepræsentant Martin Graff Jørgensen
Repræsentant for skolelederne Anne-Marie Jacobsen
Valgt ved selvsupplering Simon Sandfeld
Valgt ved selvsupplering Jesper Brandt Andersen
Medarbejderrepræsentant m. stemmeret Bettina Polke Kaliebe
Medarbejderrepræsentant u. stemmeret Karina Krogh
Elevrepræsentant m. stemmeret Alexander Ramshøj O’Neill, 3b
Elevrepræsentant u. stemmeret Claire Alexandra Sørensen, 3a
Sekretær Rektor Jakob Stubgaard