SU – Statens Uddannelsesstøtte

Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. Bliver du fx 18 år i juli måned, kan du få SU fra den 1. oktober.

Du kan tidligst søge SU en måned før, du er berettiget. I dette tilfælde kan du tidligst søge den 1. september. Udenlandske statsborgere kan søge 3 måneder før.

Du søger SU i ”minSU” på su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Det er vigtigt at læse SU-skemaet grundigt, og sætte kryds i det rigtige felt ud for, om du er ude- eller hjemmeboende, lige som det er vigtigt at være studieaktiv. Læs evt. mere om, hvad du skal være opmærksom på:

 Dit ansvar når du søger SU

Hvis du søger om dispensation som udeboende, skal du ændre din bopælsstatus på su.dk. Du skal udskrive og aflevere kvitteringen på ansøgningen på kontoret eller til en studievejleder. Hvis du søger pga. ganske særlige forhold i hjemmet, skal du ydermere anvende nedenstående skema:

Ansøgning med udeboende sats

Det udfyldte skema afleveres til din studievejleder. Derefter vil studievejlederen afgøre sagen.

Gode råd om SKAT:

 Skat for unge

Studievejledere og Elevcoach

Maria Landkildehus Christensen (MLC)
Maria Landkildehus Christensen (MLC)Studievejleder
Telefon: 23 72 78 47
Erik Ibsen Rømer (EI)
Erik Ibsen Rømer (EI)Studievejleder
Telefon: 22 75 70 74
Lars Kvist Jørgensen (LK)
Lars Kvist Jørgensen (LK)Studievejleder
Telefon: 20 19 24 10
Stine Schmidt Kromand (SCH)
Stine Schmidt Kromand (SCH)Elevcoach
Telefon: 22 33 78 58

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her