Studieture

Studieture foregår normalt i efteråret i 3g/2hf efter følgende regler:

  • Har et fagligt relevant program
  • Har normalt deltagelse af to lærere og alle elever
  • Varer max. 5 dage

Vedrørende økonomi gælder følgende:

  • Rejse- og opholdsudgifter ligger på cirka 4000 kr. for STX og på cirka 2500 for HF, da HF-klasser typisk rejser til destinationer tættere på Danmark.
  • Leveomkostninger og lommepenge kommer oveni.
  • Transportudgifter på rejsedestinationen kommer oveni.

Forsikring:

  • Du skal være dækket af egne forsikringer.
  • Du skal medbringe det gule sundhedskort, som dog ikke dækker hjemtransport.
  • Vi anbefaler, at du tegner forsikring for hjemtransport eller undersøger, om egen/familiens forsikring dækker.
  • Du skal medbringe det blå sygesikringskort. Du kan læse mere om dækning samt bestille det blå sygesikringskort på borger.dk.

Det blå EU-sygesikringskort


Børn og unge på rejse

Nogle lande tillader ikke børn og unge at rejse ind/ud med mindre den, som barnet rejser med, har en skriftlig tilladelse fra forældrene til rejsen. Derfor indhenter vi skriftlig tilladelse fra forældrene i forbindelse med studierejser, hvis den unge er under 18 år på afrejsetidspunktet.

Læs evt. mere på Udenrigsministeriets hjemmeside:

 Børn og unge på rejse

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her