Studieture STX

Studieture foregår normalt i efteråret i 3g efter følgende regler:

 • Har et fagligt relevant program
 • Har normalt deltagelse af to lærere og alle elever
 • Varer max. 5 dage

Vedrørende økonomi gælder følgende:

 • Rejse- og opholdsudgifter ligger på cirka 4000 kr.
 • Leveomkostninger og lommepenge kommer oveni.
 • Transportudgifter på rejsedestinationen kommer oveni.

Forsikring:

 • Du skal være dækket af egne forsikringer.
 • Du skal medbringe det gule sundhedskort, som dog ikke dækker hjemtransport.
 • Vi anbefaler, at du tegner forsikring for hjemtransport eller undersøger, om egen/familiens forsikring dækker.
 • Du skal medbringe det blå sygesikringskort. Du kan læse mere om dækning samt bestille det blå sygesikringskort på borger.dk.

Det blå EU-sygesikringskort


Børn og unge på rejse

Nogle lande tillader ikke børn og unge at rejse ind/ud med mindre den, som barnet rejser med, har en skriftlig tilladelse fra forældrene til rejsen. Derfor indhenter vi skriftlig tilladelse fra forældrene i forbindelse med studierejser, hvis den unge er under 18 år på afrejsetidspunktet.

Læs evt. mere på Udenrigsministeriets hjemmeside:

 Børn og unge på rejse


Studieture HF

Foregår i 2hf efter følgende regler:

 • Har et fagligt relevant program.
 • Varer max. 5 dage.

Vedrørende økonomi gælder følgende:

 • Rejse- og opholdsudgifter må maksimalt være 2500 kr.
 • Leveomkostninger og lommepenge kommer oveni.
 • Transportudgift på rejsedestinationen kommer oveni.

Forsikring:

 • Du skal være dækket af egne forsikringer.
 • Vi anbefaler at du tegner forsikring for hjemtransport eller undersøger, om egen forsikring dækker.
 • Du skal medbringe det blå sygesikringskort. Du kan læse mere om dækning samt bestille det blå sygesikringskort på borger.dk.

Det blå EU-sygesikringskort

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her