Ungecenter

Det kommunale Ungecenter har en række vejledningstilbud til unge indtil de fylder 25 år. Ungecenteret yder bl.a. vejledning, information og støtte til eleverne i grundskolens 6.-10. klasse i deres uddannelsesvalg.

Vi har et tæt samarbejde med Ungecenter Vordingborg med henblik på at sikre de unge en ungdomsuddannelse. Sker det at en elev ikke trives med valget af uddannelse her på stedet, kontakter vi Ungecenteret for på den måde at finde det rette uddannelsesvalg for eleven. Nedenfor er nævnt eksampler på situationer, hvor vi samarbejder med Ungecenteret:

  • Hvis en elev er i tvivl om sine uddannelsesplaner
  • Hvis en elev tænker på at skifte uddannelse
  • Hvis en elev overvejer at stoppe sin uddannelse

Du kan finde kontaktoplysninger og læse mere om de forskellige vejledningstilbud på:

Ungecenter Vordingborg

 UU-Guldborgsund

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her