Optagelsesprøver

Der afholdes tidlig optagelsesprøve onsdag den 24. april 2024 for de ansøgere, der med sikkerhed skal aflægge optagelsesprøve. Dette omfatter bl.a. ansøgere

  • fra prøvefrie skoler
  • der ikke følger 2. fremmedsprogsundervisning
  •  der ikke længere går i grundskolen og som samtidig ikke opfyldte retskravet for optagelse, da de afsluttede 9. klasse

Derudover afholdes der optagelsesprøver fredag den 14. juni 2024 og mandag den 1. juli 2024 for ansøgere

  • der ikke er erklæret uddannelsesparate
  • der er vurderet uddannelsesparate, men som ikke består folkeskolens afgangseksamen
  • der får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 i gennemsnit fra de lovbundne prøver
  • der har ansøgt for sent (efter 1. marts)

Disse prøver kan også anvendes som andet prøveforsøg og evt. sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve.

Optagelsesprøven og optagelsessamtalen

Optagelsesprøven er en 4 timers centralt stillet skriftlig opgave i fagene dansk, engelsk, fysik/kemi og matematik. Det vil være en samlet prøve med enkeltfaglige spørgsmål.

Prøven kan fra i år kun aflægges digitalt på egen computer (ikke iPad). Hvis du ikke har mulighed for at medbringe din egen computer, og ønsker en lånecomputer stillet til rådighed, skal du kontakte os senest den 19. april. 

Bedømmelsen foretages som en samlet vurdering af ansøgerens individuelle besvarelse.

Umiddelbart efter resultatet af optagelsesprøven gennemfører skolen en optagelsessamtale. Optagelsessamtalen tager udgangspunkt i den seneste uddannelsesparathedsvurdering, ansøgerens studievalgsportfolio samt resultatet af optagelsesprøven. Herefter foreligger et samlet resultat af optagelsesprøve og -samtale.

Adgang og optagelse (UVM)

 Se grafik og læs om ansøgningsprocessen – adgangskrav fra 9. klasse (Uddannelsesguiden)

 Se grafik og læs om ansøgningsprocessen – adgangskrav fra 10. klasse (Uddannelsesguiden)

Optagelsesbekendtgørelsen

UVM’s side om optagelsesprøven

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her