Kommende elev

Optagelsesprøver

Der afholdes tidlig optagelsesprøve onsdag den 27. april 2022 for de ansøgere, der med sikkerhed skal aflægge optagelsesprøve. Dette omfatter bl.a. ansøgere

  • fra prøvefrie skoler
  • der ikke følger 2. fremmedsprogsundervisning.

Derudover afholdes der optagelsesprøver fredag den 17. juni 2022 og mandag den 27. juni 2022 for ansøgere

  • der ikke er erklæret uddannelsesparate
  • der er vurderet uddannelsesparate, men som ikke består folkeskolens afgangseksamen
  • der får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 i gennemsnit fra de lovbundne prøver
  • der har ansøgt for sent (efter 1. marts)

Disse prøver kan også anvendes som andet prøveforsøg og evt. sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve.

Optagelsesprøven og optagelsessamtalen

Optagelsesprøven er en 4 timers centralt stillet skriftlig opgave i fagene dansk, engelsk, fysik/kemi og matematik. Det vil være en samlet prøve med enkeltfaglige spørgsmål.

Optagelsesprøven justeres i år på baggrund af Covid-19, så det kun er de tre fag, som ansøgeren klarer sig bedst i, der afgør, om ansøgeren består optagelsesprøven. I samme ombæring justeres bestå-kravene.
Læs mere på UVM’s hjemmeside: Information om ændret optagelsesprøve. 

Bedømmelsen foretages som en samlet vurdering af ansøgerens individuelle besvarelse.

Umiddelbart efter resultatet af optagelsesprøven gennemfører skolen en optagelsessamtale. Optagelsessamtalen tager udgangspunkt i den seneste uddannelsesparathedsvurdering, ansøgerens studievalgsportfolio samt resultatet af optagelsesprøven. Herefter foreligger et samlet resultat af optagelsesprøve og -samtale.

 Se grafik og læs om ansøgningsprocessen – adgangskrav fra 9. klasse (Uddannelsesguiden)

 Se grafik og læs om ansøgningsprocessen – adgangskrav fra 10. klasse (Uddannelsesguiden)

Optagelsesbekendtgørelsen

UVM’s side om optagelsesprøven

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her

Se sidste nyt