Ungdomsbolig

På Kildemarksvej ligger der 109 ungdomsboliger – se oplysninger om de forskellige boligtyper, priser:

 Ungdomsboliger

Hvis du ønsker at søge om at få tildelt en ungdomsbolig, skal du udfylde ansøgningsformular eller henvende dig til Arbejdernes Boligselskab:

 Ansøg om bolig

Har du særlige bemærkninger til din ansøgning, så henvend dig til vicerektor Mette Abildgaard.

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her