Velkommen som censor

Velkommen som censor på Vordingborg Gymnasium & HF

Vær opmærksom på, at den første eksaminand begynder kl. 8.30 medmindre, at du har fået oplyst andet pr. mail.

Når du ankommer til skolen om morgenen, bedes du henvende dig på kontoret, som vil vise dig til rette.

Skolen byder på kaffe, brød og frugt om formiddagen. Er det specielle hensyn med hensyn til bespisning, beder vi dig give besked til Leni Winther på mail: lw@vordingborg-gym.dk.

Alle regnskaber vedr. censorrejser og evt. overnatning. afregnes med dit eget ansættelsessted. Det betyder at eventuelle tilladelser til at benytte særlige transportformer indhentes på dit eget ansættelsessted.

Links:

 Studieplaner og undervisningsbeskrivelser (Lectio)

 Eksamensbekendtgørelse (retsinformation)

 Karakterskala og anden bedømmelse (retsinformation)

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her