Lærere

Alexander Hougaard Flemmer (ALF)
Alexander Hougaard Flemmer (ALF)Lærer
Idræt
Amjed Farooq Afzal (AA)
Amjed Farooq Afzal (AA)Lærer
Fysik, Informatik, Matematik
Anne Mette Illemann Ziegler (AM)
Anne Mette Illemann Ziegler (AM)Uddannelsesleder
Dansk, Spansk
Bettina Polke Kaliebe (KL)
Bettina Polke Kaliebe (KL)Lærer
Dramatik, Religion, Tysk
Bjørn Wiinstedt Clausen (BC)
Bjørn Wiinstedt Clausen (BC)Lærer
Fysik, Kemi
Bodil Witus Nielsen (BWN)
Bodil Witus Nielsen (BWN)Lærer
Kemi
Camilla Hjortboe (CHJ)
Camilla Hjortboe (CHJ)Lærer
Historie, Kemi
Christian Selling (CS)
Christian Selling (CS)Lærer
Erhvervsøkonomi, Samfundsfag, Tysk
Christian Romme Vaupel (CV)
Christian Romme Vaupel (CV)Lærer
Engelsk, Musik
Christine Algren Brink (CB)
Christine Algren Brink (CB)Lærer
Engelsk, Fransk
Tutor for udenlandske elever
Cille Holm Tandrup (CT)
Cille Holm Tandrup (CT)Lærer - Læsevejleder
Dansk, Mediefag
Eline Andreasen (EA)
Eline Andreasen (EA)Lærer
Dansk, Religion
Erik Ibsen Rømer (EI)
Erik Ibsen Rømer (EI)Lærer - Studievejleder
Biologi, Bioteknologi, Samfundsfag
Kursusleder
Frederik Sorgenfrey (FS)
Frederik Sorgenfrey (FS)Lærer
Engelsk, Historie
International koordinator
Gitte Rye (GRN)
Gitte Rye (GRN)Lærer
Billedkunst, Fransk
Hans-Henrik Pedersen (HH)
Hans-Henrik Pedersen (HH)Lærer
Idræt, Psykologi, Samfundsfag
Helene Holbek Leganger Berg (HBE)
Helene Holbek Leganger Berg (HBE)Lærer
Engelsk, Oldtidskundskab
Henning Kristensen (HK)
Henning Kristensen (HK)Uddannelsesleder
Dansk, Historie, Mediefag
Information
Henriette Lundbye Petersen (HLP)
Henriette Lundbye Petersen (HLP)Lærer
Biologi, Bioteknologi, Naturgeografi
Ida Louise Ege (ILE)
Ida Louise Ege (ILE)Lærer - Læsevejleder
Engelsk
Jakob Buhl Jensen (JAK)
Jakob Buhl Jensen (JAK)Lærer
Historie, Samfundsfag
Jakob Stubgaard (JST)
Jakob Stubgaard (JST)Rektor
Fysik, Matematik
Jens Heiberg Plovdrup (JP)
Jens Heiberg Plovdrup (JP)Lærer
Dansk, Filosofi
Jeppe de Visser (JVI)
Jeppe de Visser (JVI)Lærer
Biologi, Bioteknologi
Jeppe Mordhorst (JM)
Jeppe Mordhorst (JM)Lærer
Biologi, Bioteknologi, Idræt
Katrine Nygaard Jørgensen (KAJ)
Katrine Nygaard Jørgensen (KAJ)Lærer
Biologi, Bioteknologi
Kenneth Handberg (KHA)
Kenneth Handberg (KHA)Lærer
Biologi, Bioteknologi, Kemi, Matematik
Lars Kvist Jørgensen (LK)
Lars Kvist Jørgensen (LK)Lærer - Studievejleder
Biologi, Historie
Lars Rostgaard Toft (LT)
Lars Rostgaard Toft (LT)Lærer
Historie, Naturgeografi
Line Guntoft Riiskjær (LGR)
Line Guntoft Riiskjær (LGR)Lærer
Engelsk, Psykologi
Line Skotte (LSK)
Line Skotte (LSK)Lærer
Fysik, Matematik
Lise Bach (LB)
Lise Bach (LB)Lærer
Fysik, Matematik
Lone Daugaard Andersen (LDA)
Lone Daugaard Andersen (LDA)Lærer
Billedkunst, Dansk, Religion
Mads Bronné Gelting (MGE)
Mads Bronné Gelting (MGE)Lærer
Religion, Samfundsfag
Maria Landkildehus Christensen (MLC)
Maria Landkildehus Christensen (MLC)Lærer - Studievejleder
Dansk, Tysk
Maria Sieverts (SIV)
Maria Sieverts (SIV)Lærer
Engelsk, Spansk
Marie Barslev (MBA)
Marie Barslev (MBA)Lærer
Dansk, Historie
Orlov i skoleåret 2023-2024
Marie Louise Petersen (MLP)
Marie Louise Petersen (MLP)Lærer
Dansk, Spansk
Max Wilken (MWI)
Max Wilken (MWI)Lærer
Matematik
Mette Abildgaard (MA)
Mette Abildgaard (MA)Vicerektor
Engelsk, Naturgeografi
Kursusleder
Mette Smit Kehl (MKE)
Mette Smit Kehl (MKE)Lærer
Engelsk, Latin, Oldtidskundskab
Mette Stær (MST)
Mette Stær (MST)Lærer - Matematikvejleder
Matematik
Michael Langgaard Olesen (OL)
Michael Langgaard Olesen (OL)Lærer - Matematikvejleder
Astronomi, Fysik, Matematik
Naja Mandrup Sørensen (NMA)
Naja Mandrup Sørensen (NMA)Lærer
Engelsk, Oldtidskundskab
Nicolai Friis Lundsgaard (NFL)
Nicolai Friis Lundsgaard (NFL)Lærer
Dansk, Musik
Rasmus Erhardsen (RE)
Rasmus Erhardsen (RE)Lærer
Historie, Idræt
Rune Bredahl Rasmussen (RBR)
Rune Bredahl Rasmussen (RBR)Lærer
Samfundsfag, Spansk
Selle Liv Mikkelsen
Selle Liv MikkelsenLærer
Dansk
Sine Maria Frimann (SF)
Sine Maria Frimann (SF)Lærer
Dansk, Historie
Torben Lehn (TL)
Torben Lehn (TL)Lærer
Historie, Samfundsfag
Tove Niclasen (TN)
Tove Niclasen (TN)Lærer
Latin, Oldtidskundskab, Tysk
Trine Vilstrup Husby (HU)
Trine Vilstrup Husby (HU)Lærer
Dramatik, Engelsk
Troels Hjort Lassen (HL)
Troels Hjort Lassen (HL)Lærer
Historie, Idræt
Vibeke Vinding Wojtczak (VWO)
Vibeke Vinding Wojtczak (VWO)Lærer
Psykologi
Zenia Menzer (ZM)
Zenia Menzer (ZM)Lærer
Dansk, Psykologi