Studievejledning

Alle klasser i HF og STX har en studievejleder, der følger hver enkelt elev og klassen gennem de 2 eller 3 år uddannelsen varer.

Studievejlederen hjælper eleverne til at gennemføre uddannelsen med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Vejlederne samarbejder med ledelsen, SU-medarbejderen, klasselærere, tutorer (HF)  samt andre lærere om den enkelte elev og klassen. Studievejlederens opgaver fordeler sig dels som kollektiv vejledning, dels som individuel vejledning.

Den kollektive vejledning er fx om arbejdsvaner og studieteknik samt orientering om skoleforløbet, valgfag og fagvalg samt valg af studieretning efter grundforløbet – den individuelle vejledning er samtaler i starten af 1.g og 1.HF, hvor studievejlederen/- tutorerne med udgangspunkt i uddannelsespapirer fra folkeskolen drøfter eventuelle overgangsproblemer.

Studievejlederne svarer selvfølgelig på spørgsmål vedrørende SU.

Derudover kan alle elever tale med studievejlederen om faglige, økonomiske og personlige problemer og vi kan henvise til Vordingborg Kommunes Ungecenter, hvis problemerne kræver en samlet indsats. Som udgangspunkt har studievejlederne tavshedspligt, da det er vigtigt at opretholde et fortrolighedsforhold.

Studievejlederne har planlagte træffetider lagt ind i skemaet i Lectio. Alle elever og forældre kan træffe aftale om samtaler med den enkelte vejleder.

Studievejledere og Elevcoach

Maria Landkildehus Christensen (MLC)
Maria Landkildehus Christensen (MLC)Studievejleder
Telefon: 23 72 78 47
Erik Ibsen Rømer (EI)
Erik Ibsen Rømer (EI)Studievejleder
Telefon: 22 75 70 74
Rasmus Erhardsen (RE)
Rasmus Erhardsen (RE)Studievejleder
Telefon: 21 20 60 36
Stine Schmidt Kromand (SCH)
Stine Schmidt Kromand (SCH)Elevcoach
Telefon: 22 33 78 58

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her