Værdier og ambitioner for Vordingborg Gymnasium & HF

På Vordingborg Gymnasium & HF har alle mulighed for at gennemføre en uddannelse, uanset social og personlig baggrund. Der er plads til den, du er, og blik for den du kan blive.

Vi giver eleverne mulighed for at udvikle sig til hele mennesker i et fagligt og socialt miljø, der orienterer sig mod vores omverden, lokalt og internationalt gennem samarbejdspartnere og aftaler både i vores lokale opland og med uddannelsesinstitutioner i europæiske og globale netværk.

Vordingborg Gymnasium & HF er en moderne skole, der lægger vægt på fem overordnede værdier:

Dannelse

I centrum står faglig fordybelse, viden, kritisk sans, rummelighed og omverdensforståelse.

 Demokrati

Som sikrer, at den enkelte udfolder sig i et miljø præget af fællesskab, deltagelse, åbenhed og gennemsigtighed.

 Nærvær

Dagligdagen præges af tolerance, empati, respekt og anerkendelse.

 Ansvarlighed

Alle udviser initiativ, mod og hjælpsomhed i forhold til opgaven, hinanden og samarbejdet.

Kreativitet

Uden nysgerrighed ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode ideer. Uden gode ideer ingen udvikling.

Ambitioner

Med udgangspunkt i ovenstående værdier, har bestyrelsen vedtaget følgende ambitioner for skolen

Vordingborg Gymnasium & HF har fælles mål, som er klare og gennemskuelige for alle, såvel elever som ansatte. Alle på skolen arbejder aktivt for disse mål:

  • At give hver enkelt elev den bedst mulige uddannelse og uddanne selvstændige og myndige borgere i et demokratisk samfund i en global verden
  • At sikre en skolekultur hvor alle elever har muligheden for at eksperimentere og begå fejl og dermed lære af disse som naturligt led i den faglige udvikling.
  • At øge søgningen til STX og HF for at hæve det generelle uddannelsesniveau i Vordingborg Kommune.
  • At Vordingborg Gymnasium & HF fremstår som det foretrukne uddannelsessted for unge i Vordingborg og omegn

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her