Dagsorden og referater

Kommende møder:
Torsdag den 30. marts kl. 17.00
Tirsdag den 6. juni k. 17.00

Referater fra møderne i Bestyrelsen:
Onsdag den 17. marts 2021 Referat
Tirsdag den 8. juni 2021 Referat
Torsdag den 30. september 2021 Referat
Tirsdag den 14. december 2021 – virtuelt møde Referat
Tirsdag den 15. marts 2022 Referat
Torsdag den 9. juni 2022 Referat
 Tirsdag den 13. september 2022 Referat
 Torsdag 15. december 2022 Referat