Dagsorden og referater

Kommende møder:
Tirsdag den 6. juni k. 17.00

Referater fra møderne i Bestyrelsen:
Onsdag den 17. marts 2021Referat
Tirsdag den 8. juni 2021Referat
Torsdag den 30. september 2021Referat
Tirsdag den 14. december 2021 – virtuelt mødeReferat
Tirsdag den 15. marts 2022Referat
Torsdag den 9. juni 2022Referat
 Tirsdag den 13. september 2022Referat
 Torsdag 15. december 2022Referat
 Torsdag 30. marts 2023Referat