Dagsorden og referater

Kommende møder:
Torsdag 9/6-2022 kl. 17.00

Referater fra møderne i Bestyrelsen:
Tirsdag den 31. marts 2020 Referat
Mandag den 11. maj 2020 Referat
Tirsdag den 22. september 2020 Referat
Torsdag den 10. december 2020 Referat
Onsdag den 17. marts 2021 Referat
Tirsdag den 8. juni 2021 Referat
Torsdag den 30. september 2021 Referat
Tirsdag den 14. december 2021 – virtuelt møde Referat
Tirsdag den 15. marts 2022 Referat