Introduktionskurser

Velkommen til introduktionsdage på Vordingborg Gymnasium & HF. Formålet med introduktionsforløbet er, at give dig et indtryk af undervisningen og studiemiljøet på vores skole.

Indhold

Som introduktionselev kommer du til at gå i en klasse med et særligt tilrettelagt undervisningsforløb.

Den første dag skal du møde i forhallen, hvor du vil blive modtaget af en studievejleder kl. 8.10. Studievejlederen giver en kort introduktion til skolen og viser dig rundt.

Resten af tiden planlægges med undervisningsforløb i udvalgte fag, hvor anvendelse af elektroniske tavler og computerprogrammer indgår.

Du vil også få en introduktion til de naturvidenskabelige fag (f.eks. fysik, biologi eller kemi), hvor undervisningen foregår i laboratorier samt introduktion til nogle af de kreative fag (f.eks. mediefag, musik, dramatik eller billedkunst).

Forløbet afsluttes sammen med en studievejleder, som giver en orientering om uddannelsesmulighederne her på skolen.

Arbejdsformer

Du vil opleve forskellige arbejdsformer herunder gruppearbejde, pararbejde og laboratoriearbejde. Det er en god idé at medbringe computer eller IPad.

Mødetid

Kl. 8.10 – se skemaer for ugerne nederst på siden, når forløbet er planlagt.

Transport

Der går busser til og fra Vordingborg Station. Hvis du vælger at gå fra stationen, tager det ca. 20 minutter.

Kantinen

Skolens kantine har åbent hver dag fra kl. 7.45 – 10.20 og 11.00 – 13.45. Der er friskbagt brød, varme og kolde retter.

Øvrige informationer

Vi forventer, at du møder op med lyst til at deltage aktivt og engageret i undervisningen. Hvis du har spørgsmål, hvis du bliver syg eller er nødt til at forsømme af andre årsager, skal du kontakte kontoret på tlf. 55 36 55 00. Du skal ligeledes kontakte din egen skole, hvis du er syg.

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her