Prøver og eksamen

Prøverne finder sted i perioden torsdag den 23. maj til og med torsdag den 6. juni 2024.

Mål og krav ved prøver generelt:

 • Du har pligt til at deltage i eksamensorienteringen.
 • Dato og tidspunkt for prøven offentliggøres i Lectio. Ændringer kan forekomme så husk at tjekke Lectio. Ved ændringer senere end 4 dage før, vil du blive kontaktet via telefon.
 • Hvis du er forhindret i at komme til en prøve skal du kontakte skolens kontor inden kl. 8.30 på prøvedagen. Hvis du er syg på eksamensdagen skal du fremskaffe en lægeerklæring, som du selv skal betale.
 • Du skal selv medbringe de hjælpemidler, du skal bruge.
 • Mobiltelefon må ikke medbringes ved prøverne.
 • Hvis du snyder ved en prøve, bortvises du fra den pågældende prøve.
 • Skolen tilbyder særlige prøvevilkår ved psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.
 • En evt. klage over en prøve skal ske til rektor, samme dag som prøven finder sted. Han vil orientere dig om reglerne for at klage.

Mål og krav ved skriftlige prøver

 • Du skal selv medbringe en computer og du skal være klar i hallen i god tid inden prøvens begyndelse. Dørene lukkes kl. 8.50, og du har pligt til at være klar senest 10 minutter før prøvens start.
 • Prøven er begyndt, når opgaverne er uddelt.
 • Du må først forlade prøven, når opgaven er afleveret, og vagten har bekræftet modtagelsen af opgaven.
 • De sidste 15 minutter af prøven må du ikke forlade din plads.
 • Du skal fjerne din computer igen samme dag.

 Mål og krav ved mundtlige prøver

 • Du skal møde i god tid inden prøvens start.
 • Prøven er begyndt, når du har set prøvespørgsmålet.
 • Der skal være ro ved eksamenslokalerne, så du må kun opholde dig der, mens du venter på at komme ind.
 • Tidspunkter for de enkelte prøver skal overholdes. I tilfælde af ændring og bytning af tid, skal det aftales med læreren og meddeles kontoret.
 • Alle ejendele skal tages med ud af eksamenslokalet inden votering.

Bekendtgørelser om prøver og eksamen (retsinformation):

 Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser

 Almeneksamensbekendtgørelsen

 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her