Vordingborg Gymnasiums Legatforening

Foreningens formål er at yde støtte til økonomisk vanskeligt stillede elever fra Vordingborg Gymnasium og således medvirke til videre uddannelse. På trods af den offentlige uddannelsesstøtte er der for en del studerende behov for økonomisk hjælp. Et økonomisk tilskud fra Legatforeningen kan muliggøre et studieprojekt, et uddannelsesforløb, en studierejse eller anden uddannelsesrelateret plan.

Foreningens midler kommer som tilskud fra private firmaer og banker. Derudover har foreningen medlemmer, der via deres kontingenter bidrager med penge.

Medlemskontingentet er yderst beskedent: kr. 200,- pr. år. Vi håber, at rigtig mange vil bidrage til at elever, nuværende eller tidligere, kan få en økonomisk håndsrækning.

Medlemskab kan tegnes via:
Bankkonto: 2426-4403 903 901

Foreningens bestyrelse består af følgende personer: Ingrid Eriksen, Nr. Alslev, Anders Stoltenberg, Lundby, Hanne-Merete Andersen, Stege samt Rektor Jakob Stubgaard og repræsentant for lærerkollegiet ved Vordingborg Gymnasium: Hans-Henrik Pedersen (formand).

I 2024 modtog følgende legat (10.000 kr.):

  • Barbara Emilie Friis Felter student 2018 
  • Michelle Høglund Andersen student 2017 
  • Lærke Møller student 2018 

 For at komme i betragtning skal der indsendes en begrundet ansøgning på nedenstående ansøgningsskema (sendes til sikkerpost@vordingborg-gym.dk).

For at komme i betragtning skal der foreligge en situation, hvor det er af væsentlig betydning for ansøgerens videre uddannelsesforløb.

Ansøgningsfrist: Fredag den 23. maj 2025

Ansøgning til Legatforeningen

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her