Vordingborg Gymnasiums Legatforening

Foreningens formål er at yde støtte til økonomisk vanskeligt stillede elever fra Vordingborg Gymnasium og således medvirke til videre uddannelse. På trods af den offentlige uddannelsesstøtte er der for en del studerende behov for økonomisk hjælp. Et økonomisk tilskud fra Legatforeningen kan muliggøre et studieprojekt, et uddannelsesforløb, en studierejse eller anden uddannelsesrelateret plan.

Foreningens midler kommer som tilskud fra private firmaer og banker. Derudover har foreningen medlemmer, der via deres kontingenter bidrager med penge.

Medlemskontingentet er yderst beskedent: kr. 200,- pr. år. Vi håber, at rigtig mange vil bidrage til at elever, nuværende eller tidligere, kan få en økonomisk håndsrækning.

Medlemskab kan tegnes via:
Nordea reg. 0040 konto nr. 4403903901

Foreningens bestyrelse består af følgende personer: Ingrid Eriksen, Nr. Alslev, Anders Stoltenberg, Lundby, Hans-Henrik Petersen, Vordingborg, Hanne-Merete Andersen, Stege, Elisabeth Schjørring, Vordingborg samt Rektor Jakob Stubgaard og repræsentant for lærerkollegiet ved Vordingborg Gymnasium: Anne Mette Ziegler (formand).

I 2022 modtog følgende legat:

  • Nela Gacic, der blev student i 2017
  • Jakob H. Poulsen, der blev student i 2018
  • Lise Møllevang Nielsen, der også blev student i 2018
  • Rasmus Sebastian Haldur Lundorff fra 2q
  • Thilde Ella-Marie Jensen Thisted, 3x

For at komme i betragtning skal der indsendes en begrundet ansøgning på nedenstående ansøgningsskema. For at komme i betragtning skal der foreligge en situation, hvor det er af væsentlig betydning for ansøgerens videre uddannelsesforløb.

Ansøgningsfrist: Fredag den 26. maj 2023

Ansøgning til Legatforeningen

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her