Fag på STX

Fransk

2021-05-11T15:43:38+02:00

Fransk findes både som begyndersprog A og fortsættersprog B for de elever, som har haft fransk i grundskolen. Fransk er et stort kultursprog i hele Europa og et sprog, som tales på alle kontinenter. Vi lærer både at skrive og tale sproget samt opnår forståelse for sprogets opbygning. Vi lærer om kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig, og aktuelle forhold i de fransktalende lande rundt om i verdenen. I 2g udveksler vi med et gymnasium i Sydfrankrig og kommer her helt ind på ivet i de franske familier og hvordan det er at være ung i Frankrig. Vi bruger film, sange, Læs mere

Fransk2021-05-11T15:43:38+02:00

Spansk

2021-05-11T15:27:38+02:00

Spansk tales af over 400 millioner mennesker i verden, især i Spanien, Mellem- og Sydamerika, og det er et sprog, som vokser meget hurtigt. I undervisningen arbejder vi med sprog, kultur og samfundsforhold i de lande, hvor sproget tales. med den store geografiske udbredelse sproget har, er vores emner så forskellige som ungdomskultur, migration, indianernes religion, kulturmøder og interessante politiske og kulturelle personer. Vi starter med at oparbejde et grundlæggende ordforråd for at kunne læse, tale, skrive og forstå spansk, og derefter arbejder vi os ind i de forskellige typer tekster, materialer og varierende arbejdsformer, herunder interaktive IT-øvelser, som gør det Læs mere

Spansk2021-05-11T15:27:38+02:00

Oldtidskundskab

2021-05-11T15:21:02+02:00

I old lærer du om den græske og den romerske oldtid. Filosoffer som Sokrates, Platon og cicero kommer med deres bud på livet store spørgsmål, men helte som Achilleus, Hektor og Odysseus slås om byen Troja og den smukke Helene. Vi ser på grækernes og romernes kunst og arkitektur, som siden er blevet et forbillede for al europæisk kunst igennem flere århundreder, og ikke mindst beskæftiger vi os med den måde, som de græske og romerske tekster har formet hele vores måde at tænke på.

Oldtidskundskab2021-05-11T15:21:02+02:00

Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV)

2021-05-11T15:17:15+02:00

Naturvidenskabeligt grundforløb er en introduktion til de naturvidenskabelige fag og deres metode. Der indgår en del praktisk arbejde i forløbet, og dette vil finde sted både i laboratoriet og i naturen. Du vil lære at bearbejde dine målinger, observationer og eksperimenter, og du bliver introduceret til rapportskrivning. Du vil komme til at arbejde med aktuelle naturvidenskabelige problemstillinger, som du kan bruge i din forståelse af forskellige forhold i verden omkring dig. Det kunne fx være klimaforandringer, bæredygtighed, vandressourcer eller betingelser for liv. Undervisningen afsluttes sidst i grundforløbet med en intern prøve.

Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV)2021-05-11T15:17:15+02:00

Astronomi

2022-11-10T10:59:56+01:00

I faget astronomi arbejder vi med alt, hvad der findes i Universet. Vi starter med Solen og stjernerne, deres liv og død og går videre med vores solsystem og dets dannelse. Vi ser også på planeter omkring andre stjerner. I dag kender vi ca. 5000 planeter omkring andre stjerner end Solen. Dernæst ser vi på vores galakse Mælkevejen og de milliarder af andre galakser, der findes. Endelig ser vi på Universet som et hele og diskuterer de nyeste teorier for universets opståen og udvikling. Undervisningen er en blanding af teori, små regneøvelser og, hvis vejret tillader det, obbservationer.

Astronomi2022-11-10T10:59:56+01:00

Almen Sprogforståelse (AP)

2021-05-11T14:56:42+02:00

I faget Almen Sprogforståelse (AP) beskæftiger du dig med alt det, der er fælles for de sprog, man møder i gymnasiet: dansk, tyrk, fransk, engelsk, spansk og latin. Du lærer om grammatiske regler, sprogenes historie, genrer, dialekter og begreber som sprog og identitet, sprog i globaliseringen og forskellige tilgange til det at lære et fremmedsprog. En del af undervisningstiden i AP bruges til at lære latin, hvor du bruger de generelle regler og normer for alle gymnasiets sprog, som man har lært i den almene del af AP.

Almen Sprogforståelse (AP)2021-05-11T14:56:42+02:00

Samfundsfag

2021-05-03T14:38:32+02:00

I samfundsfag interesserer vi os for samfundsmæssige problemstillinger og sammenhænge

Samfundsfag2021-05-03T14:38:32+02:00

Psykologi

2021-05-03T14:37:42+02:00

Psykologi handler om, hvordan vi føler, tænker, lærer, handler og udvikler os som mennesker - især i samspil med andre. Det kan fx være • hvordan man er blevet den, man er • hvordan vi opfatter andre og hvorfor • hvorfor vi udvikler os forskelligt Man lærer psykologiske teorier om • menneskets udvikling gennem hele livet • betydningen af arv, miljø og kultur • omsorg og familiens betydning • selvet, identitetsdannelse og personlighed • livsstil, arbejde, kriser, stress og coping • grupper og kommunikation • fordomme og holdninger • motivation • hukommelse og intelligens • psykologiske forskningsmetoder

Psykologi2021-05-03T14:37:42+02:00

Naturgeografi

2021-05-03T14:44:46+02:00

Vejrudsigten for Bornholm, hurricanes i Caribien, oversvømmelser i Holland og Bangladesh, kobbermine i Chile, oliefund i Nordsøen, vulkanudbrud på Sicilien, sukkerproduktion på Lolland, jordskælv i Pakistan, tsunami i Japan, bjergkæder i Nepal, og klimaændringer overalt på Jorden. Det er alt sammen nogle emner/begreber, som bliver anvendt og undervist i, når der står Naturgeografi på skemaet. Med andre ord gør faget dig klar til at forstå, hvad der foregår dagligt i pressen, hvor der er risici for naturkatastrofer og mulighed for at se flotte landskaber samt ikke mindst at forstå, at Jorden tilbyder forskellige levevilkår, som vi mennesker så søger at udnytte. Læs mere

Naturgeografi2021-05-03T14:44:46+02:00

Mediefag

2022-11-10T13:56:19+01:00

Mediefag handler om levende billeder. Om film og TV og andre medier. Enten laver man selv film – eller også aflurer man, hvordan andre har gjort. Halvdelen af faget er teoretisk: Du lærer en masse om filmsproget. Om virkemidler. Om filmgenrer. Den viden bruger du til at analysere – kortfilm, spillefilm, kampagnefilm, dokumentar. Eller du bruger din viden praktisk: Du skal lave film i produktionsgrupper på 3 – 5 personer. I starten små øvelsesfilm. Til sidst en afsluttende eksamensfilm, hvor du viser, hvad du har lært. Du kan få mediefag på C-niveau i et enkelt år: Som kunstnerisk fag i 1g Læs mere

Mediefag2022-11-10T13:56:19+01:00

Kontakt

Vordingborg Gymnasium & HF
Chr. Richardtsvej 45
4760 Vordingborg

Telefon: 55 36 55 00

Seneste indlæg

Go to Top