I samfundsfag interesserer vi os for samfundsmæssige problemstillinger og sammenhænge – både i dansk og international kontekst. Samfundsfag består af områderne sociologi, politik, økonomi og international politik.

I sociologi undersøger vi eksempelvis, hvordan individer præges af opvækstvilkår og samfundsnormer, og hvordan de vilkår og normer påvirker individets handlemuligheder senere i livet.

I politik undersøger vi bl.a., hvordan ideen om det gode liv og samfund omsættes fra ideologi til politiske forslag og love.

I økonomi undersøger vi bl.a., hvordan samfundet sikrer, at den samlede velstand omfordeles til glæde for flest muligt, og vi bruger forskellige økonomiske teorier til at forklare, hvordan man løser økonomiske kriser.

I international politik undersøger vi magtforholdene i EU og i verden og bruger teori og begreber til at beskrive relationerne mellem nationalstater og internationale organisationer.