Psykologi handler om, hvordan vi føler, tænker, lærer, handler og udvikler os som mennesker – især i samspil med andre.

Det kan fx være
• hvordan man er blevet den, man er
• hvordan vi opfatter andre og hvorfor
• hvorfor vi udvikler os forskelligt

Man lærer psykologiske teorier om
• menneskets udvikling gennem hele livet
• betydningen af arv, miljø og kultur
• omsorg og familiens betydning
• selvet, identitetsdannelse og personlighed
• livsstil, arbejde, kriser, stress og coping
• grupper og kommunikation
• fordomme og holdninger
• motivation
• hukommelse og intelligens
• psykologiske forskningsmetoder