Fag på HF

Hjem/Fag på HF

Astronomi

2021-05-11T15:06:35+02:00

I faget astronomi arbejder vi med alt, hvad der findes i Universet. Vi starter med Solen og stjernerne, deres liv og død og går videre med vores solsystem og dets dannelse. Vi ser også på planeter omkring andre stjerner. I dag kender vi ca. 5000 planeter omkring andre stjerner end Solen. Dernæst ser vi på vores galakse Mælkevejen og de milliarder af andre galakser, der findes. Endelig ser vi på Universet som et hele og diskuterer de nyeste teorier for universets opståen og udvikling. Undervisningen er en blanding af teori, små regneøvelser og, hvis vejret tillader det, obbservationer.

Astronomi2021-05-11T15:06:35+02:00

Samfundsfag

2021-05-03T14:38:32+02:00

I samfundsfag interesserer vi os for samfundsmæssige problemstillinger og sammenhænge

Samfundsfag2021-05-03T14:38:32+02:00

Psykologi

2021-05-03T14:37:42+02:00

Psykologi handler om, hvordan vi føler, tænker, lærer, handler og udvikler os som mennesker - især i samspil med andre. Det kan fx være • hvordan man er blevet den, man er • hvordan vi opfatter andre og hvorfor • hvorfor vi udvikler os forskelligt Man lærer psykologiske teorier om • menneskets udvikling gennem hele livet • betydningen af arv, miljø og kultur • omsorg og familiens betydning • selvet, identitetsdannelse og personlighed • livsstil, arbejde, kriser, stress og coping • grupper og kommunikation • fordomme og holdninger • motivation • hukommelse og intelligens • psykologiske forskningsmetoder

Psykologi2021-05-03T14:37:42+02:00

Naturgeografi

2021-05-03T14:44:46+02:00

Vejrudsigten for Bornholm, hurricanes i Caribien, oversvømmelser i Holland og Bangladesh, kobbermine i Chile, oliefund i Nordsøen, vulkanudbrud på Sicilien, sukkerproduktion på Lolland, jordskælv i Pakistan, tsunami i Japan, bjergkæder i Nepal, og klimaændringer overalt på Jorden. Det er alt sammen nogle emner/begreber, som bliver anvendt og undervist i, når der står Naturgeografi på skemaet. Med andre ord gør faget dig klar til at forstå, hvad der foregår dagligt i pressen, hvor der er risici for naturkatastrofer og mulighed for at se flotte landskaber samt ikke mindst at forstå, at Jorden tilbyder forskellige levevilkår, som vi mennesker så søger at udnytte. Læs mere

Naturgeografi2021-05-03T14:44:46+02:00

Mediefag

2021-11-15T14:00:36+01:00

Mediefag handler om levende billeder. Om film og TV og andre medier. Enten laver man selv film – eller også aflurer man, hvordan andre har gjort. Halvdelen af faget er teoretisk: Du lærer en masse om filmsproget. Om virkemidler. Om filmgenrer. Den viden bruger du til at analysere – kortfilm, spillefilm, kampagnefilm, dokumentar. Eller du bruger din viden praktisk: Du skal lave film i produktionsgrupper på 3 – 5 personer. I starten små øvelsesfilm. Til sidst en afsluttende eksamensfilm, hvor du viser, hvad du har lært. Du kan få mediefag på C-niveau i et enkelt år: Som kunstnerisk fag i 1g Læs mere

Mediefag2021-11-15T14:00:36+01:00

Latin

2021-05-03T14:54:43+02:00

Latin er de gamle romeres sprog, som siden har udviklet sig til de moderne sprog fransk, spansk og italiensk. Samtidig ligger det til grund for mange fagudtryk i videnskaberne og har påvirket engelsk så meget, at næsten halvdelen af ordene i det engelske sprog stammer fra latin. Derfor er man godt rustet til at lære andre fremmedsprog, hvis man har et kendskab til latin. I faget latin lærer du at læse lettere latinske originaltekster. Vi skal desuden beskæftige os med grammatik, herunder dansk grammatik, da det er en forudsætning for at kunne forstå latin. Faget bygger videre på de kundskaber, du Læs mere

Latin2021-05-03T14:54:43+02:00

Kemi

2021-05-11T14:41:56+02:00

Kemi har en lang og stærk historie i Danmark, blandt andet via store virksomheder som Carlsberg, Novo Nordisk og Christian Hansen. I kemi arbejder vi med at forstå opbygningen og omdannelsen af nogle af de spændende kemiske stoffer, vi er omgivet af i såvel natur som samfund. Intet er for småt, intet er for stort. Kemi er både et eksperimentelt og teoretisk fag. Der lægges derfor, ud over teorien, stor vægt på det eksperimentelle arbejde i laboratoriet, hvor sikker omgang med kemikalier og udstyr er afgørende. Du vil som elev lære at foretage kemiske analyser og andet eksperimentelt arbejde med efterfølgende Læs mere

Kemi2021-05-11T14:41:56+02:00

Idræt

2021-05-11T14:42:38+02:00

På STX har alle praktisk idræt på C-niveau i alle tre år. På HF kan du vælge det som praktisk-musisk fag i 1. semester og som valgfag eller fagpakkefag i 3.-4. semester. Hvis du vælger det som valgfag på B-niveau, vil der oveni det varierede udbud af discipliner også være en mere dybdegående teoretisk dimension. Teorien vil indeholde en naturvidenskabelig del som anatomi og fysiologi samt en humanistisk del, hvor du vil lære om samspillet mellem idrætten, personen og samfundet. Teorien kobles til den praktiske undervisning, hvor der testes og analyseres.

Idræt2021-05-11T14:42:38+02:00

Erhvervsøkonomi

2021-05-03T14:33:52+02:00

Faget erhvervsøkonomi C er et samfundsfagligt fag, der giver viden og kundskaber om de betingelser og muligheder der er for at udvikle en virksomhed på et nationalt og internationalt marked. Kerneområderne udgøres af innovation, iværksætteri, virksomhedens forhold til omverdenen, strategi, marketing, regnskabsførelse, organisation og ledelse. Undervisningen tager sit udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære undersøgelser af konkrete virksomheder og udviklinger i erhvervslivet ved brug af erhvervsøkonomiske begreber, teorier og modeller. I undervisningen indgår desuden et projektforløb inden for et af emnerne: Startup-virksomheden, den bæredygtige virksomhed samt den socialøkonomiske virksomhed.

Erhvervsøkonomi2021-05-03T14:33:52+02:00

Dramatik

2021-05-11T14:44:15+02:00

Dramatik handler om scenekunst. Vi arbejder med drama og teater, både nutidig og historisk. Vi udvikler ideer og sætter dem i scene. Vi arbejder med forskellige udtryk og lader os inspirere af, hvad andre gør og har gjort i tidens løb. Vi kombinerer teori og praksis, idet vi afprøver og træner mange forskellige udtryksformer. Vores redskaber er skuespilleren med sin krop og stemme, rummet med scenografi og lys og lyd. Vi arbejder både individuelt, fælles og i forskellige gruppesammensætninger. Som afsluttende projekt udarbejder eleverne en teaterforestilling i grupper på max 5 elever, som også bruges til eksamen.

Dramatik2021-05-11T14:44:15+02:00

Kontakt

Vordingborg Gymnasium & HF
Chr. Richardtsvej 45
4760 Vordingborg

Telefon: 55 36 55 00

Uddannelser

Seneste indlæg

Go to Top