Fag på HF

Samfundsfag

2021-05-03T14:38:32+02:00

I samfundsfag interesserer vi os for samfundsmæssige problemstillinger og sammenhænge

Samfundsfag2021-05-03T14:38:32+02:00

Psykologi

2021-05-03T14:37:42+02:00

Psykologi handler om, hvordan vi føler, tænker, lærer, handler og udvikler os som mennesker - især i samspil med andre. Det kan fx være • hvordan man er blevet den, man er • hvordan vi opfatter andre og hvorfor • hvorfor vi udvikler os forskelligt Man lærer psykologiske teorier om • menneskets udvikling gennem hele livet • betydningen af arv, miljø og kultur • omsorg og familiens betydning • selvet, identitetsdannelse og personlighed • livsstil, arbejde, kriser, stress og coping • grupper og kommunikation • fordomme og holdninger • motivation • hukommelse og intelligens • psykologiske forskningsmetoder

Psykologi2021-05-03T14:37:42+02:00

Naturgeografi

2021-05-03T14:44:46+02:00

Vejrudsigten for Bornholm, hurricanes i Caribien, oversvømmelser i Holland og Bangladesh, kobbermine i Chile, oliefund i Nordsøen, vulkanudbrud på Sicilien, sukkerproduktion på Lolland, jordskælv i Pakistan, tsunami i Japan, bjergkæder i Nepal, og klimaændringer overalt på Jorden. Det er alt sammen nogle emner/begreber, som bliver anvendt og undervist i, når der står Naturgeografi på skemaet. Med andre ord gør faget dig klar til at forstå, hvad der foregår dagligt i pressen, hvor der er risici for naturkatastrofer og mulighed for at se flotte landskaber samt ikke mindst at forstå, at Jorden tilbyder forskellige levevilkår, som vi mennesker så søger at udnytte. Læs mere

Naturgeografi2021-05-03T14:44:46+02:00

Mediefag

2022-11-10T13:56:19+01:00

Mediefag handler om levende billeder. Om film og TV og andre medier. Enten laver man selv film – eller også aflurer man, hvordan andre har gjort. Halvdelen af faget er teoretisk: Du lærer en masse om filmsproget. Om virkemidler. Om filmgenrer. Den viden bruger du til at analysere – kortfilm, spillefilm, kampagnefilm, dokumentar. Eller du bruger din viden praktisk: Du skal lave film i produktionsgrupper på 3 – 5 personer. I starten små øvelsesfilm. Til sidst en afsluttende eksamensfilm, hvor du viser, hvad du har lært. Du kan få mediefag på C-niveau i et enkelt år: Som kunstnerisk fag i 1g Læs mere

Mediefag2022-11-10T13:56:19+01:00

Idræt

2021-05-11T14:42:38+02:00

På STX har alle praktisk idræt på C-niveau i alle tre år. På HF kan du vælge det som praktisk-musisk fag i 1. semester og som valgfag eller fagpakkefag i 3.-4. semester. Hvis du vælger det som valgfag på B-niveau, vil der oveni det varierede udbud af discipliner også være en mere dybdegående teoretisk dimension. Teorien vil indeholde en naturvidenskabelig del som anatomi og fysiologi samt en humanistisk del, hvor du vil lære om samspillet mellem idrætten, personen og samfundet. Teorien kobles til den praktiske undervisning, hvor der testes og analyseres.

Idræt2021-05-11T14:42:38+02:00

Erhvervsøkonomi

2021-05-03T14:33:52+02:00

Faget erhvervsøkonomi C er et samfundsfagligt fag, der giver viden og kundskaber om de betingelser og muligheder der er for at udvikle en virksomhed på et nationalt og internationalt marked. Kerneområderne udgøres af innovation, iværksætteri, virksomhedens forhold til omverdenen, strategi, marketing, regnskabsførelse, organisation og ledelse. Undervisningen tager sit udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære undersøgelser af konkrete virksomheder og udviklinger i erhvervslivet ved brug af erhvervsøkonomiske begreber, teorier og modeller. I undervisningen indgår desuden et projektforløb inden for et af emnerne: Startup-virksomheden, den bæredygtige virksomhed samt den socialøkonomiske virksomhed.

Erhvervsøkonomi2021-05-03T14:33:52+02:00

Biologi

2021-05-11T14:22:05+02:00

Biologi er et naturvidenskabeligt fag, som fokuserer på samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Eksperimenter i laboratoriet og undersøgelser i naturen står centralt i faget. Mennesket er vigtigt, men der arbejdes også med mikroorganismer, svampe, dyr og planter. Vigtige fagdiscipliner er cellelære, fysiologi, sexologi, immunologi, genetik, bioteknologi, mikrobiologi og økologi. På Vordingborg Gymnasium & HF lægger vi vægt på den eksperimentelle undervisning med udgangspunkt i en opdateret fagsamling og i at tilbyde varierende undervisningsmetoder i biologi, herunder inddragelse af IT.

Biologi2021-05-11T14:22:05+02:00

Religion

2021-05-11T14:45:46+02:00

I religion arbejder vi med verdensreligionerne og vi undersøger religionernes oprindelse, historiske udvikling og indflydelse, og vi ser på religionernes nutidige skikkelser i et globalt perspektiv. Kristendom og islam er obligatoriske, men andre religioner som fx jødedom, buddhisme, kinesiske religioner og inuit-religion kan tilvælges, ligesom emner som etik og religionsfilosofi (fx religionskritik). Du får indsigt i sammenhænge og spændingsfelter inden for de enkelte religioner, og vi ser også på, hvordan de religioner, vi arbejder med, både kan eksistere sammen og i konflikt med hinanden. Vi arbejder primært med tekster, men bruger også internettet, film, billeder og andet materiale. Når vi karakteriserer, Læs mere

Religion2021-05-11T14:45:46+02:00

Naturvidenskabelig Faggruppe (NF)

2021-05-11T15:33:23+02:00

Hvis du gerne vil prøve at slå 3 fluer med et smæk, så giver faget NF mulighed for at kombinere Biologi, Kemi og Geografi i et væk for at forstå det naturgrundlag, der omgiver dig, og de muligheder det giver. Faget har fælles emner som f.eks. sukker, da Vordingborg Gymnasium & HF er placeret midt i ”sukkerland”, fordi regionen er begunstigede med en jordbund, der er meget næringsrig. Bagsiden af medaljen er sukkersyge, som kan være et resultat af for stort et indtag. De 3 samme fag åbner via deres forskellighed mulighed for at prøve alle mulige arbejdsformer og udstyr f.eks. Læs mere

Naturvidenskabelig Faggruppe (NF)2021-05-11T15:33:23+02:00

Musik

2021-05-11T14:47:33+02:00

I musikfaget arbejder vi på både A-, B- og C-niveau dels med at synge og spille musik, og dels med at læse om, lytte til og analysere musik. Det er også muligt at lave elektronisk musik, og du kan på skolen arbejde med forskellige professionelle computerprogrammer. Musik er også faget, hvor du ved særlige lejligheder viser, hvad du kan for resten af skolen. Det sker bl.a. ved samlinger, fredagscaféer, julekoncert, forårskoncert og translokation. I musikafdelingen er der frivillige tilbud i form af musical, kor og evt. orkester, hvis du er interesseret i at spille eller synge efter skoletid.  

Musik2021-05-11T14:47:33+02:00

Kontakt

Vordingborg Gymnasium & HF
Chr. Richardtsvej 45
4760 Vordingborg

Telefon: 55 36 55 00

Seneste indlæg

Go to Top