Biologi

2021-05-11T14:22:05+02:00

Biologi er et naturvidenskabeligt fag, som fokuserer på samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Eksperimenter i laboratoriet og undersøgelser i naturen står centralt i faget. Mennesket er vigtigt, men der arbejdes også med mikroorganismer, svampe, dyr og planter. Vigtige fagdiscipliner er cellelære, fysiologi, sexologi, immunologi, genetik, bioteknologi, mikrobiologi og økologi. På Vordingborg Gymnasium & HF lægger vi vægt på den eksperimentelle undervisning med udgangspunkt i en opdateret fagsamling og i at tilbyde varierende undervisningsmetoder i biologi, herunder inddragelse af IT.

Biologi2021-05-11T14:22:05+02:00

Religion

2021-05-11T14:45:46+02:00

I religion arbejder vi med verdensreligionerne og vi undersøger religionernes oprindelse, historiske udvikling og indflydelse, og vi ser på religionernes nutidige skikkelser i et globalt perspektiv. Kristendom og islam er obligatoriske, men andre religioner som fx jødedom, buddhisme, kinesiske religioner og inuit-religion kan tilvælges, ligesom emner som etik og religionsfilosofi (fx religionskritik). Du får indsigt i sammenhænge og spændingsfelter inden for de enkelte religioner, og vi ser også på, hvordan de religioner, vi arbejder med, både kan eksistere sammen og i konflikt med hinanden. Vi arbejder primært med tekster, men bruger også internettet, film, billeder og andet materiale. Når vi karakteriserer, Læs mere

Religion2021-05-11T14:45:46+02:00

Naturvidenskabelig Faggruppe (NF)

2021-05-11T15:33:23+02:00

Hvis du gerne vil prøve at slå 3 fluer med et smæk, så giver faget NF mulighed for at kombinere Biologi, Kemi og Geografi i et væk for at forstå det naturgrundlag, der omgiver dig, og de muligheder det giver. Faget har fælles emner som f.eks. sukker, da Vordingborg Gymnasium & HF er placeret midt i ”sukkerland”, fordi regionen er begunstigede med en jordbund, der er meget næringsrig. Bagsiden af medaljen er sukkersyge, som kan være et resultat af for stort et indtag. De 3 samme fag åbner via deres forskellighed mulighed for at prøve alle mulige arbejdsformer og udstyr f.eks. Læs mere

Naturvidenskabelig Faggruppe (NF)2021-05-11T15:33:23+02:00

Musik

2021-05-11T14:47:33+02:00

I musikfaget arbejder vi på både A-, B- og C-niveau dels med at synge og spille musik, og dels med at læse om, lytte til og analysere musik. Det er også muligt at lave elektronisk musik, og du kan på skolen arbejde med forskellige professionelle computerprogrammer. Musik er også faget, hvor du ved særlige lejligheder viser, hvad du kan for resten af skolen. Det sker bl.a. ved samlinger, fredagscaféer, julekoncert, forårskoncert og translokation. I musikafdelingen er der frivillige tilbud i form af musical, kor og evt. orkester, hvis du er interesseret i at spille eller synge efter skoletid.  

Musik2021-05-11T14:47:33+02:00

Matematik

2021-05-11T14:48:17+02:00

Den berømte naturvidenskabsmand og filosof Galileo Galilei (1564-1642) erklærede, at ”Naturens Bog er skrevet i det matematiske sprog”. Store dele af den virkelighed, som om- giver os, er altså grundlæggende matematisk og for at kunne forstå virkeligheden, må man kunne matematik. I gymnasiet arbejder vi teoretisk med matematiske argumenter, som træner dig i at tænke abstrakt og i at ræsonnere. Vi arbejder med symboler i stedet for konkrete tal og opnår derved at kunne anvende de samme metoder på vidt forskellige problemer. Du vil også opleve matematikken anvendt i praksis på man- ge forskellige områder af vores hverdag, f.eks. geometri, statistik, Læs mere

Matematik2021-05-11T14:48:17+02:00

Kultur og Samfundsfaggruppe (KS)

2021-05-11T15:35:58+02:00

KS er et fagsamarbejde, der består af historie, samfundsfag og religion. Undervisningen består både af enkeltfaglige forløb, hvor I arbejder mere specifikt med de enkelte fag, samt af fællesfaglige forløb, hvor I arbejder med samme tema i alle tre fag. De flerfaglige temaer kan fx være Familie”, ”Kulturmøder”, eller ”Det Gode Samfund. Eksamen består af en flerfaglig mundtlig prøve med intern censur.

Kultur og Samfundsfaggruppe (KS)2021-05-11T15:35:58+02:00

Informatik

2021-05-11T14:50:51+02:00

Verden bliver mere og mere digitaliseret for hver dag. Flere ting ordnes over nettet. Det kan f.eks. være at melde adresseændring til folkeregisteret, lave indkøb af varer eller søgning af information. Måden vi får løst vores opgaver på afhænger af, hvordan programmerne på vores computer er lavet. Computerprogrammer er bygget op af kodesprog. Den som skriver koden, styrer verden. I faget informatik ser vi nærmere på, hvordan programmer er bygget op. Og der bliver også mulighed for selv at lave programmer til både computer og smartphone. Du kan f.eks. lave dit eget spil, en app og din egen hjemmeside.

Informatik2021-05-11T14:50:51+02:00

Filosofi

2021-05-03T14:34:11+02:00

Det centrale i filosofi er evnen til at stille spørgsmål og undres, og netop tvivl, undring og en kritisk tilgang til det bestående er det, der kendetegner filosofien.

Filosofi2021-05-03T14:34:11+02:00

Engelsk

2021-05-03T14:33:22+02:00

I engelskfaget arbejder man med at udtrykke sig på engelsk – både mundtlig og skriftligt. Man skal også vide noget om sproget: hvad er korrekt og ukorrekt, hvordan ser en engelsk sætning ud – dvs. engelsk grammatik.

Engelsk2021-05-03T14:33:22+02:00

Dansk

2021-05-11T14:24:10+02:00

”Hvordan” er et kodeord i danskfaget, fordi vi undersøger, hvordan andre udtrykker sig, og hvordan vi selv kan gøre det på bedste vis. Vi arbejder med tre hovedområder: litteratur, sprog og medier. Det vil sige, at vi både analyserer eventyr, facebook-profiler og film, og vi skriver tekster, der analyserer og fortolker, undersøger og diskuterer.

Dansk2021-05-11T14:24:10+02:00

Kontakt

Vordingborg Gymnasium & HF
Chr. Richardtsvej 45
4760 Vordingborg

Telefon: 55 36 55 00

Uddannelser

Seneste indlæg

Go to Top