Det centrale i filosofi er evnen til at stille spørgsmål og undres, og netop tvivl, undring og en kritisk tilgang til det bestående er det, der kendetegner filosofien.

I filosofi er spørgsmålene i centrum, og I vil læse en bred vifte af de spørgsmål og svar, som filosofien har haft omkring mennesket selv, naturen, erkendelsesevnen og samfundet.

I vil læse både primær og sekundær litteratur inden for filosofien og stifte bekendtskab med en række væsentlige og vanskelige spørgsmål via teori og cases.