I engelskfaget arbejder man med at udtrykke sig på engelsk – både mundtlig og skriftligt. Man skal også vide noget om sproget: hvad er korrekt og ukorrekt, hvordan ser en engelsk sætning ud – dvs. engelsk grammatik.

Engelsk handler også om den engelsksprogede kultur: litteratur, vigtige kulturelle strømning – og engelsk som globalt kommunikationssprog.

Engelsk er et tekstfag, og der arbejdes med læsning af tekster, men faget arbejder også med det udvidede tekstbegreb, og tekst eller materiale kan både være trykt (fiktion eller non-fiktion) såvel som elektronisk. Det vil også sige, at film, TV, medier bredt taget indgår i faget.