KS er et fagsamarbejde, der består af historie, samfundsfag og religion.

Undervisningen består både af enkeltfaglige forløb, hvor I arbejder mere specifikt med de enkelte fag, samt af fællesfaglige forløb, hvor I arbejder med samme tema i alle tre fag. De flerfaglige temaer kan fx være Familie”, ”Kulturmøder”, eller ”Det Gode Samfund. Eksamen består af en flerfaglig mundtlig prøve med intern censur.