I musikfaget arbejder vi på både A-, B- og C-niveau dels med at synge og spille musik, og dels med at læse om, lytte til og analysere musik. Det er også muligt at lave elektronisk musik, og du kan på skolen arbejde med forskellige professionelle computerprogrammer.

Musik er også faget, hvor du ved særlige lejligheder viser, hvad du kan for resten af skolen. Det sker bl.a. ved samlinger, fredagscaféer, julekoncert, forårskoncert og translokation.

I musikafdelingen er der frivillige tilbud i form af musical, kor og evt. orkester, hvis du er interesseret i at spille eller synge efter skoletid.