Hvis du gerne vil prøve at slå 3 fluer med et smæk, så giver faget NF mulighed for at kombinere Biologi, Kemi og Geografi i et væk for at forstå det naturgrundlag, der omgiver dig, og de muligheder det giver.

Faget har fælles emner som f.eks. sukker, da Vordingborg Gymnasium & HF er placeret midt i ”sukkerland”, fordi regionen er begunstigede med en jordbund, der er meget næringsrig.

Bagsiden af medaljen er sukkersyge, som kan være et resultat af for stort et indtag.

De 3 samme fag åbner via deres forskellighed mulighed for at prøve alle mulige arbejdsformer og udstyr f.eks. pipette, kittel og beskyttelsesbriller, når mængden af syre skal titreres/kontrolleres, mikroskopering i et mikroskop når livet bliver småt, og gummistøvler, ur og tommestok når vandføringen for et vandløb skal bestemmes.