I faget Almen Sprogforståelse (AP) beskæftiger du dig med alt det, der er fælles for de sprog, man møder i gymnasiet: dansk, tyrk, fransk, engelsk, spansk og latin.

Du lærer om grammatiske regler, sprogenes historie, genrer, dialekter og begreber som sprog og identitet, sprog i globaliseringen og forskellige tilgange til det at lære et fremmedsprog. En del af undervisningstiden i AP bruges til at lære latin, hvor du bruger de generelle regler og normer for alle gymnasiets sprog, som man har lært i den almene del af AP.