Spansk tales af over 400 millioner mennesker i verden, især i Spanien, Mellem- og Sydamerika, og det er et sprog, som vokser meget hurtigt.

I undervisningen arbejder vi med sprog, kultur og samfundsforhold i de lande, hvor sproget tales. med den store geografiske udbredelse sproget har, er vores emner så forskellige som ungdomskultur, migration, indianernes religion, kulturmøder og interessante politiske og kulturelle personer.

Vi starter med at oparbejde et grundlæggende ordforråd for at kunne læse, tale, skrive og forstå spansk, og derefter arbejder vi os ind i de forskellige typer tekster, materialer og varierende arbejdsformer, herunder interaktive IT-øvelser, som gør det muligt at bruge sproget aktivt.

Endelig tager vi også somme tider på rejse til Spanien for at komme helt tæt på sprog og kultur.