I old lærer du om den græske og den romerske oldtid. Filosoffer som Sokrates, Platon og cicero kommer med deres bud på livet store spørgsmål, men helte som Achilleus, Hektor og Odysseus slås om byen Troja og den smukke Helene.

Vi ser på grækernes og romernes kunst og arkitektur, som siden er blevet et forbillede for al europæisk kunst igennem flere århundreder, og ikke mindst beskæftiger vi os med den måde, som de græske og romerske tekster har formet hele vores måde at tænke på.