Naturvidenskabeligt grundforløb er en introduktion til de naturvidenskabelige fag og deres metode.

Der indgår en del praktisk arbejde i forløbet, og dette vil finde sted både i laboratoriet og i naturen. Du vil lære at bearbejde dine målinger, observationer og eksperimenter, og du bliver introduceret til rapportskrivning.

Du vil komme til at arbejde med aktuelle naturvidenskabelige problemstillinger, som du kan bruge i din forståelse af forskellige forhold i verden omkring dig. Det kunne fx være klimaforandringer, bæredygtighed, vandressourcer eller betingelser for liv. Undervisningen afsluttes sidst i grundforløbet med en intern prøve.