Dramatik handler om scenekunst. Vi arbejder med drama og teater, både nutidig og historisk. Vi udvikler ideer og sætter dem i scene. Vi arbejder med forskellige udtryk og lader os inspirere af, hvad andre gør og har gjort i tidens løb.

Vi kombinerer teori og praksis, idet vi afprøver og træner mange forskellige udtryksformer. Vores redskaber er skuespilleren med sin krop og stemme, rummet med scenografi og lys og lyd.

Vi arbejder både individuelt, fælles og i forskellige gruppesammensætninger. Som afsluttende projekt udarbejder eleverne en teaterforestilling i grupper på max 5 elever, som også bruges til eksamen.