Kemi har en lang og stærk historie i Danmark, blandt andet via store virksomheder som Carlsberg, Novo Nordisk og Christian Hansen.

I kemi arbejder vi med at forstå opbygningen og omdannelsen af nogle af de spændende kemiske stoffer, vi er omgivet af i såvel natur som samfund. Intet er for småt, intet er for stort. Kemi er både et eksperimentelt og teoretisk fag. Der lægges derfor, ud over teorien, stor vægt på det eksperimentelle arbejde i laboratoriet, hvor sikker omgang med kemikalier og udstyr er afgørende.

Du vil som elev lære at foretage kemiske analyser og andet eksperimentelt arbejde med efterfølgende beregninger, analyser og databehandling.

Kemi er et fag, der favner bredt, og de fleste emner kan der- for relateres til hverdagen inden for en lang række vigtige områder: Sundhedsområdet, miljøområdet, fødevareområdet, jordbrugsområdet og mange flere.

Der er altid noget at diskutere i kemi. Måske du kan bidrage til at gøre os endnu bedre inden for det kemiske felt i Danmark i fremtiden.