Fag på STX

Matematik

2021-05-11T14:48:17+02:00

Den berømte naturvidenskabsmand og filosof Galileo Galilei (1564-1642) erklærede, at ”Naturens Bog er skrevet i det matematiske sprog”. Store dele af den virkelighed, som om- giver os, er altså grundlæggende matematisk og for at kunne forstå virkeligheden, må man kunne matematik. I gymnasiet arbejder vi teoretisk med matematiske argumenter, som træner dig i at tænke abstrakt og i at ræsonnere. Vi arbejder med symboler i stedet for konkrete tal og opnår derved at kunne anvende de samme metoder på vidt forskellige problemer. Du vil også opleve matematikken anvendt i praksis på man- ge forskellige områder af vores hverdag, f.eks. geometri, statistik, Læs mere

Matematik2021-05-11T14:48:17+02:00

Informatik

2022-11-10T11:01:19+01:00

Verden bliver mere og mere digitaliseret for hver dag. Flere ting ordnes over nettet. Det kan f.eks. være at melde adresseændring til folkeregisteret, lave indkøb af varer eller søgning af information. Måden vi får løst vores opgaver på afhænger af, hvordan programmerne på vores computer er lavet. Computerprogrammer er bygget op af kodesprog. Den som skriver koden, styrer verden. I faget informatik ser vi nærmere på, hvordan programmer er bygget op. Og der bliver også mulighed for selv at lave programmer til både computer og smartphone. Du kan f.eks. lave dit eget spil, en app og din egen hjemmeside.

Informatik2022-11-10T11:01:19+01:00

Historie

2021-05-11T15:31:29+02:00

I historie prøver vi at få en forståelse for fortiden for at kunne forstå vores nutid og måske kunne gætte på fremtidens hændelser. Konkret undersøger vi historiens gang fra antikken frem til nutiden i et dansk, europæisk og globalt perspektiv. Vi sætter de mange og forskelligartede hændelser ind i en historisk sammenhæng. Det hele krydret med en god gang kildekritik, hvor I lærer at undersøge og forstå fortidens kilder – et arbejde, som i den grad kan bruges i arbejdet med og forståelsen af nutiden.

Historie2021-05-11T15:31:29+02:00

Filosofi

2021-05-03T14:34:11+02:00

Det centrale i filosofi er evnen til at stille spørgsmål og undres, og netop tvivl, undring og en kritisk tilgang til det bestående er det, der kendetegner filosofien.

Filosofi2021-05-03T14:34:11+02:00

Engelsk

2021-05-03T14:33:22+02:00

I engelskfaget arbejder man med at udtrykke sig på engelsk – både mundtlig og skriftligt. Man skal også vide noget om sproget: hvad er korrekt og ukorrekt, hvordan ser en engelsk sætning ud – dvs. engelsk grammatik.

Engelsk2021-05-03T14:33:22+02:00

Dansk

2021-05-11T14:24:10+02:00

”Hvordan” er et kodeord i danskfaget, fordi vi undersøger, hvordan andre udtrykker sig, og hvordan vi selv kan gøre det på bedste vis. Vi arbejder med tre hovedområder: litteratur, sprog og medier. Det vil sige, at vi både analyserer eventyr, facebook-profiler og film, og vi skriver tekster, der analyserer og fortolker, undersøger og diskuterer.

Dansk2021-05-11T14:24:10+02:00

Billedkunst

2021-05-11T14:19:58+02:00

I billedkunst vil du komme til at beskæftige dig med kunst, arkitektur og andre visuelle udtryk. I faget arbejder vi både praktisk og teoretisk med perioder fra kunstens og arkitek- turens historie og med samtidskunst.

Billedkunst2021-05-11T14:19:58+02:00

Kontakt

Vordingborg Gymnasium & HF
Chr. Richardtsvej 45
4760 Vordingborg

Telefon: 55 36 55 00

Seneste indlæg

Go to Top