Dagsorden & referater

Dagsorden og referater
Referat:  Torsdag den 28. marts 2019
Referat:  Torsdag den 7. marts 2019
Referat:  Tirsdag den 4. december 2018
Referat:  Tirsdag den 18. september 2018
Referat:  Onsdag den 16. maj 2018
Referat:  Torsdag den 22. marts 2018
Referat:  Onsdag den 13. december 2017
Referat:  Mandag den 18. september 2017
Referat:  Onsdag den 17. maj 2017
Referat:  Onsdag den 15. marts 2017
Referat:  Tirsdag den 6. december 2016
Referat:  Tirsdag den 20. september 2016
Referat:  Onsdag den 18. maj 2016
Referat:  Torsdag den 17. marts 2016

Kommende møder:
Tirsdag den 14. maj kl. 17.00-19.00