Vordingborg Gymnasium & HF

Fakta om Vordingborg Gymnasium & HF

Informationer på hjemmesiden

På denne side ligger en oversigt over informationer om administration, evalueringer, fagudbud, skolegang samt resultater på Vordingborg Gymnasium & HF.

Skolen i tal
Ved skolestart i august 2019 er der indskrevet 625 elever på Vordingborg Gymnasium & HF fordelt på:
1g: 8 klasser
2g: 7 klasser
3g: 7 klasser
1hf: 2 klasser
2hf: 2 klasser
Gennemsnitlig klassekvotient: 28 elever

Skolens personale: 75 ansatte fordelt på 60 lærere og 15 andre ansatte.

Administration og evaluering
Vordingborg Gymnasium & HF’s værdier kan læses her: Værdier

Læs om skolens pædagogiske udgangspunkt og indsatsområder under Værdier, Mål og Strategi, handleplan for Nøgleområder, samt Fastholdelsesstrategi.
Undervisningsmiljøvurderingen samt plan over evalueringer finder du under menupunktet: Evaluering

Vordingborg Gymnasium & HF er en statslig selvejende institution, hvor bestyrelsen er ansvarlig for driften. Information om bestyrelsens sammensætning, vedtægter, referater og rektors resultatlønskontrakt findes her – Bestyrelsen.

 KategoriKilde: http://uvm.dk/Service/Statistik
 KaraktererGymnasiekarakterer for fagniveau A
 Overgang til uddannelse27 mdrs. overgang til uddannelse i procent
 GennemførelseStudietid og fuldførelsesprocent
 FraværI skoleåret 17/18: Fremmøde 9,1% – skrifligt 8,1%
I skoleåret 18/19: Fremmøde 8,4% – skriftligt 7,7%
I skoleåret 19/20: Fremmøde 7,2% – skriftligt 6,9%
 Måltal for fraværMålet er at nedbringe fremmødefraværet til 7% og det skriftlige fravær til 4%

Optagelse og uddannelser
Vordingborg Gymnasium & HFudbyder uddannelserne STX og HF. Under linket til STX kan du læse om skolens udbud af studieretninger samt fag. Mål for uddannelserne finder du i Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (retsinformation).

Enkelte elever bliver indstillet til optagelsesprøve (uddannelsesparathedsvurdering) inden optagelse på STX eller HF. Retningslinjerne for optagelseprøver finder du her for STX og for HF

Du kan læse mere om fordelingen af ansøgere på de forskellige gymnasier på Regionens hjemmeside. Fakta om fordeling af ansøgere.

Undervisning og prøver
Undervisningen er gratis, men enkelte aktiviteter kræver deltagerbetaling, bl.a studieturen i 2g og 2hf. Derudover kan der forekomme deltagerbetaling ved ekskursioner i forbindelse med undervisningen. Antallet af ekskursioner samt beløbet er varierende alt efter studieretning og skoleår.

Studie- og ordensregler samt andre vejledninger og regelsæt for skolens elever og kursister finder du under “Studie- og ordensregler“.

Elever kan få indflydelse på Vordingborg Gymnasium & HF gennem elevrådet samt via deltaglse i diverse råd og udvalg på skolen.

Eksamensregler ligger på hjemmesiden – Prøver og eksamen. Den enkelte elev får direkte besked om eksaminer, års- og terminsprøver via skeamet i Lectio. Disse indformationer kan findes uden login når planerne er offentliggjort.

Videreuddannelse

Du finder information om adgangskrav til videregående uddannelser på uddannelsesguiden – Adgangskortet. Under hver studieretning som vi udbyder, finder du et direkte link specielt tilpasset den enkelte studieretning og de fag du har valgt.