Optagelsesprøve

Optagelsesprøve og optagelsessamtale 

Der afholdes tidlig optagelsesprøve den 29. april 2020 for de ansøgere, der med sikkerhed skal aflægge optagelsesprøve. Dette omfatter bla. ansøgere 

  • fra prøvefrie skoler
  • ansøgere der ikke følger 2. fremmedsprogsundervisning

Derudover afholdes der optagelsesprøver den 24. juni og 4. august 2020 for ansøgere

  • der ikke er erklæret uddannelsesparate
  • der er vurderet uddannelsesparate, men som ikke består folkeskolens afgangseksamen
  • der får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 i gennemsnit fra de lovbundne prøver
  • der har ansøgt for sent (efter 1. marts)

Disse prøver kan også anvendes som andet prøveforsøg og evt. sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve. 

Optagelsesprøven og optagelsessamtalen
Optagelsesprøven er en 4 timers centralt stillet skriftlig opgave i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Det vil være en samlet prøve med enkeltfaglige spørgsmål.

Bedømmelsen foretages som en samlet vurdering af ansøgerens individuelle besvarelse.

Umiddelbart efter resultatet af optagelsesprøven gennemfører skolen en optagelsessamtale. Optagelsessamtalen tager udgangspunkt i den seneste uddannelsesparathedsvurdering, ansøgerens studievalgsportfolio samt resultatet af optagelsesprøven. Herefter foreligger et samlet resultat af optagelsesprøve og -samtale.


Se grafik og læs om ansøgningsprocessen og de nye adgangskrav fra 9. klasse (Uddannelsesguiden)

Se grafik og læs om ansøgningsprocessen og de nye adgangskrav fra 10. klasse (Uddannelsesguiden)


Optagelsesbekendtgørelsen (UVM)