HF - Højere Forberedelseseksamen

HF (Højere Forberedelseseksamen)
HF er den korte 2-årige gymnasieuddannelse for dig, der ønsker en kort eller mellemlang videregående uddannelse – fx som sygeplejerske, lærer, pædagog, fysioterapeut eller lignende. Den indeholder brede, obligatoriske fag, men giver dig samtidig mulighed for at vælge fagpakker og praktikforløb, der forbereder dig på netop den videregående uddannelse, som du beslutter dig for.

Den overordnede struktur på HF
En HF-uddannelse består af fire semestre på et halvt år hver. De to første semestre indeholder kun obligatoriske fag, som alle har. Nogle af dem er grupperet i faggrupper. 3. og 4. semester består desuden af fagpakkefag og valgfag. Fagene fordeler sig som vist i skemaet nedenunder.

1.hf, 1. semester 1.hf, 2. semester
Dansk A Dansk A
Engelsk B Engelsk B
Matematik C Matematik C
Naturvidenskebelig Faggruppe
(Biologi C, Geografi C, Kemi C)
Naturvidenskebelig Faggruppe
(Biologi C, Geografi C, Kemi C)
Kultur- og samfundsfagsgruppen
(Historie B, Religion C, Samfundsfag C)
Kultur- og samfundsfagsgruppen
(Historie B, Religion C, Samfundsfag C)
Praktisk-musisk fag
(Musik C, Billedkunst C eller Idræt C)
 
2.hf, 3. semester 2.hf, 4. semester
Dansk A Dansk A
Engelsk B Engelsk B
Kultur- og samfundsfagsgruppen
(Historie B, Religion C, Samfundsfag C)
Større Skriftlig Opgave (SSO)
Fagpakkefag Fagpakkefag
Valgfag Valgfag

Valg før start
Når du tilmelder dig HF på Vordingborg Gymnasium & HF, skal du vælge, hvilket praktisk-musisk fag du vil have (Musik, C, Billedkunst C eller Idræt C).

Dine valgfag og din fagpakke vælger du først i løbet af 2. semester. Det sker efter en grundig vejledning fra skolens lærere og studievejledere.

Læs om HF i Orienteringshæftet:

Fagpakker og valgfag
En fagpakke er en kombination af to fag, der har et naturligt fagligt samspil og er målrettet et særligt videregående uddannelsesområde. Fagpakkerne består enten af obligatoriske fag, der er hævet til B-niveau eller af helt nye fag på C-niveau. Med valgfag har du yderligere mulighed for at tone din HF mod din videre uddannelse. Valgfagene er også enten obligatoriske fag, der bliver hævet, eller nye C-niveau-fag.

Fagpakker Fag
Pædagogik og undervisning Samfundsfag B – Psykologi C
Sundhed og mennesker Biologi B – Psykologi C
Matematik og samfund Samfundsfag B – Matematik B
Idræt og samfund Idræt B – Samfundsfag B
Valgfag
 Billedkunst C eller B  Biologi B
 Dramatik C  Filosofi C
 Erhvervsøkonomi C  Fysik C
 Idræt C eller B  Informatik C
 Kemi B  Matematik B
 Mediefag C  Musik C eller B
 Naturgeografik B  Psykologi C
 Religion B  Samfundsfag B
 Det er ikke sikkert, at alle valgfag oprettes. Det kommer bl.a. an på antallet af ansøgere til fagene.

Projekt- og praktikforløb
Som noget helt særligt i HF-uddannelse skal du gennemføre tre projekt- og praktikforløb. Forløbene skal hjælpe dig til at indkredse dine faglige og erhvervsmæssige interesser, understøtte dit valg af fagpakke og i sidste ende dit valg af videre uddannelse. Projekt- og praktikforløbende knyttes til fagene og bliver en kombination af faglig fordybelse og praktisk ”feltarbejde”. Forløbene vil altid indeholde en faglig opgaveløsning og vil kunne afvikles på skolen, på en lokal uddannelsesinstitution eller på en privat eller offentlig arbejdsplads.