Fossil af trilobit

Trilobitter var nogle af de første dyr som havde en skal, der kunne bevares i eftertiden. Derfor troede man tidligere, at trilobitter og de øvrige dyr der opstod for ca. 543 mio. – 520 mio. år siden repræsenterede det første liv på Jorden. Det har senere vist sig, at der fandtes liv langt tidligere i Jordens historie, men der var tale om yderst simpelt liv og meget lidt er bevaret som fossiler fra tiden før 543 mio. år siden, da dette liv ikke indeholdt skal eller skelet. Udviklingen af større dyr med skal, fx trilobitter, må have skyldtes en øget koncentration af ilt i atmosfæren og havet. Trilobitterne levede på havets bund, hvor de separerede organisk materiale fra havbundens sedimenter. Deres succes blev begrænset i forbindelse med blæksputternes fremvækst for ca. 444 – 488 mio. år siden og de uddøde for ca. 250 mio. år siden.

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her