Internationale aktiviteter

Den internationale dimension er en væsentlig del af værdigrundlaget på Vordingborg Gymnasium & HF: I undervisningen i de ennkelte fag, og ikke mindst i forbindelse med studierejserne, lægges der vægt på at udvikle elevernes interkulturelle kompetencer - fx sprogfærdighed samt indsigt i andre landes historie, religion, kultur og samfundsforhold.

I øjeblikket er de internationale aktiviteter:

  • Kinesisk partnerskole: Changzheng High School i Hangzhou nær Shanghai. Vi har udveksling hvert andet år. Tyve 2g'ere og tre lærere rejste til Kina i april 2017 og havde genbesøg i august 2017. Næste rejse til Kina finder sted i april 2019, med genbesøg i Vordingborg i august 2019.
  • Fransk partnerskole: Lycée Jean Vigo i Millau i Sydfrankrig. Franskholdene udveksler årligt. Vi havde besøg fra den franske skole i april 2018, og besøgte eleverne i Millau i september 2018. Næste udvekslingsbesøg fra Frankrig ligger i april 2019.
  • Indisk partnerskole i New Delhi:  2x har haft besøg fra vores partnerskole i Indien i april 2018 og rejste på genbesøg i november 2019.
  • Tyskholdet i 1g har samarbejdet med en klasse på Kippenberg-Gymnasium i Bremen, og de fik besøg af de tyske elever i februar 2018.
  • 6 elever deltog i den internationale naturvidenskabskonference ”Water Is Life 2018” i Japan om vand og klimaforandringer i juli 2018. Eleverne boede hjemme hos japanske elever under konferencen.
  • 3 elever deltog i den internationale "Global Restonsibility Conference 2019" i Spanien i juli 2019 om sikkerhed og tryghed. Konferencen sigter primært efter de humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner. Under konferencen boede eleverne privat hos de spanske elever.

Desuden har vi hvert år 5-6 udvekslingselever fra andre lande.