Træffetider og information

Ønsker du at komme i kontakt med studievejlederne udenfor normal træffetid, så send en mail eller sms. Så vender de tilbage hurtigst muligt. Du finder deres kontaktoplysninger her: Studievejledere

Studievejledernes træffetider i lokae 3.06
 Onsdag 29/1  4. modul  Lars Kvist Jørgensen
 Mandag 3/2  4. modul  Lars Kvist Jørgensen
 Tirsdag 4/2  1. modul  Anne Mette Ziegler
 Tirsdag 4/2  2. modul  Erik Rømer
 Onsdag 5/2  1. modul  Erik Rømer
 Torsdag 6/2  2. modul  Lars Kvist Jørgensen
 Fredag 7/2  3. modul  Anne Mette Ziegler
 Mandag 17/2  4. modul  Lars Kvist Jørgensen
 Tirsdag 18/2  2. modul  Anne Mette Ziegler
 Onsdag 19/2  1. modul  Erik Rømer
 Torsdag 20/2  2. modul  Lars Kvist Jørgensen
 Fredag 21/2  3. modul  Erik Rømer
 Fredag 21/2  3. modul  Anne Mette Ziegler

Ringetider:
1. modul: 8.10-9.40
2. modul: 9.55-11.25
3. modul: 11.55-13.25
4. modul: 13.40-15.10

Studievejleder og klasser
Lars Kvist Jørgensen  1a, 1v, 2v, 2y, 3a, 3v, 1q, 2p
Erik Ibsen Rømer  1b, 1x, 2b, 2x, 2z, 3b, 3m, 1p
Anne Mette Illemann Ziegler  1m, 1y, 1z, 2a, 2m, 3x, 3y, 3z, 2q


Alle klasser i HF og STX har en studievejleder, der følger hver enkelt elev og klassen gennem de 2 eller 3 år uddannelsen varer. Studievejlederen skal hjælpe eleverne til at gennemføre uddannelsen med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Vejlederne samarbejder med ledelsen, SU-medarbejderen, klassens teamleder, tutorer (HF), mentorer og andre lærere om den enkelte elev og klassen. Studievejlederens opg-aver fordeler sig dels som kollektiv vejledning, dels som individuel vejledning.

Den kollektive vejledning er f.eks om arbejdsvaner og studieteknik samt orientering om skoleforløbet, valgfag og fagvalg samt valg af studieretning efter grundforløbet – den individuelle vejledning er samtaler i starten af 1.g og 1.HF, hvor studievejledern/- tutorerne med udgangspunkt i uddannelsespapirerne fra Folkeskolen drøfter eventuelle overgangsproblemer.

Studievejlederne svarer selvfølgelig på spørgsmål vedrørende SU.

Derudover kan alle elever tale med studievejlederen om faglige, økonomiske og personlige problemer og vi kan henvise til Vordingborg Kommunes Ungdomsrådgiver, hvis problemerne kræver en samlet indsats. Som udgangspunkt har studievejlederne tavshedspligt, da det er vigtigt at opretholde et fortrolighedsforhold.

Studievejlederne har faste træffetider. Alle elever og evt. forældre kan træffe aftale om samtaler med den enkelte vejleder.