Garantiskole

Garantiskolen er ikke en fysisk skole, men et samarbejde imellem eksisterende skoler og ungdomsuddannelser i Vordingborg Kommune.

Det er Garantiskolens formål at sikre, at unge der begynder på en ungdomsuddannelse får mulighed for et sammenhængende forløb frem til afslutningen af uddannelsen. Garantiskolen skal sikre et smidigt samarbejde, hvis en ung får behov for at skifte uddannelse eller får behov for hjælp undervejs.

Deltagere i Garantiskole Vordingborg:

  • Vordingborg Gymnasium & HF
  • ZBC
  • Produktionsskolen Strømmen
  • VUC Storstrøm, Vordingborg
  • 10. Klasse Centret
  • Vordingborg Ungdomsskole
  • UU Sjælland Syd, Vordingborg
  • Jobcenteret
  • EUC Sjælland

Garantiskolen Vordingborg