Skifer

Skifer er en metamorf bjergart, da den er dannet ved, at en anden bjergart er blevet omdannet som følge af at være blevet udsat for højere tryk og temperatur. Hvilken metamorf bjergart, der bliver dannet afhænger af udgangsbjergarten (den bjergart der er blevet omdannet) samt omfanget af det tryk og den temperatur udgangsbjergarten udsættes for. Grøn skifer er blevet dannet ud fra størknet magma med en basaltisk sammensætning. Omdannelsen (metamorfosen) er sket i 8 – 29 km’s dybde (hvor trykket er mellem 2,6 og 8,9 kilobar) og ved en temperatur mellem 300 ⁰C og 500 ⁰C. Dette forhold mellem tryk og temperatur findes typisk i forbindelse med bjergkædedannelse.

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her