Om Skolen

Mål og strategi for Vordingborg Gymnasium & HF

Vedtaget af bestyrelsen efter indstilling fra Ledelse, Samarbejdsudvalg, Elevråd og Pædagogisk Råd marts 2019

Mål

Vordingborg Gymnasium & HF har fælles mål, som er klare og gennemskuelige for alle, såvel elever som ansatte. Alle på skolen arbejder aktivt for disse mål:

 • At give hver enkelt elev den bedst mulige uddannelse og uddanne selvstændige og myndige borgere i et demokratisk samfund i en global verden
 • At sikre en skolekultur hvor alle elever har muligheden for at eksperimentere og begå fejl og dermed lære af disse som naturligt led i den faglige udvikling.
 • At øge søgningen til STX og HF for at hæve det generelle uddannelsesniveau i Vordingborg Kommune.
 • At Vordingborg Gymnasium & HF fremstår som det foretrukne uddannelsessted for unge i Vordingborg og omegn

Strategi

 • Planlægning og gennemførelse af aktiviteter, der er målrettet elevernes individuelle evner, talenter og behov.
 • Udvikling af studiepraktik, der understøtter elevernes karrierelæring
 • Udvikling af arbejdsformer, der understøtter elevernes studievaner og faglige kompetenceudvikling
 • Fokus på elevernes arbejdsbyrde
 • Fokus på formativ evaluering og feedback fremfor alene karaktergivning.
 • Fokus på motivation blandt elever, lærere og administration
 • Udvikling af samarbejdet med folkeskoler og privatskoler i skolens opland for at skabe kontinuitet og sammenhæng mellem grundskole og gymnasial uddannelse og dermed styrke uddannelsesniveauet i Vordingborg.
 • Videreudvikling af en skolekultur, der bygger på fællesskab og skolens værdier.

Nyheder

Se sidste nyt fra Vordingborg Gymnasium & HF her

Se sidste nyt