Mål og Strategi

Mål og strategi for
Vordingborg Gymnasium & HF

Vedtaget af bestyrelsen efter indstilling fra Ledelse, Samarbejdsudvalg, Elevråd og Pædagogisk Råd januar 2015

Mål

Vordingborg Gymnasium & HF’s mål er:

 • at give hver enkelt elev den bedst mulige uddannelse og uddanne selvstændige og myndige borgere i et demokratisk samfund i en global verden.
 • at øge søgningen til STX og HF for at hæve det generelle uddannelsesniveau i Vordingborg Kommune.
 • at Vordingborg Gymnasium & HF fremstår som det foretrukne uddannelsessted for unge i Vordingborg og omegn.

Strategi

Høj faglig kvalitet for alle elever

 • Alle elever skal ved skolestart screenes for Læse- og/eller matematikvanskeligheder og om nødvendigt tilbydes et intensivt læsekursus eller matematikkursus, der gør dem bedre i stand til at gennemfører uddannelsen. 
 • Skolen skal udvikle attraktive lektie-/skriveværksteder og studiemiljøer efter normal undervisningstid, som skaber motiverende relationer mellem lærere og elever. Tiltagene skal give både fagligt stærke og fagligt mindre stærke elever mulighed for at samarbejde mere med deres lærere i læringsprocessen. Dermed bliver flere så dygtige, som de kan.
 • Skolen skal deltage aktivt i talentudviklingsprogrammer som Sciencetalenter, Forskerspirer og Akademiet for Talentfulde Unge. Målet er, at elever med særlige kompetencer udfordres fagligt, og at de møder forskere og introduceres til forsknings- og uddannelsesmiljøer.
 • Elevernes studievaner skal kvalificeres og udvikles ved hjælp af øget vejledning i studieteknik og forberedelse- og efterbearbejdning af undervisningen.
 • Progression i det skriftlige arbejde skal konkretiseres og synliggøres.
 • Lærernes kompetencer skal kontinuerligt udvikles fagligt og organisatorisk, og faglig efteruddannelse skal danne basis for udvikling af undervisningen
 • Vordingborg Gymnasium & HF vil øge elevernes motivation og interesse for naturvidenskab. Dette skal ske ved at udvikle undervisningen i naturvidenskab generelt. Undervisningen skal være praksisorienteret.
 • De kunstneriske fag skal medvirke til at stimulere og udvikle elevernes kreative potentiale, og idræt skal udvikle deres kropsbevidsthed og fysiske færdigheder, så eleverne udvikler sig til hele mennesker

Øget fokus på individualisering inden for rammerne af et styrket fællesskab

 • Vordingborg Gymnasium & HF skal have fokus på lærings- og klasserumskulturen og vil arbejde på udvikling af nye læringsformer.
 • Der skal være fokus på den enkelte elevs læring, samtidig med at eleverne lærer at arbejde i et fællesskab.
 • Skolen skal udfordre læringsmiljøet, så grænsefladerne mellem undervisning og vejledning opblødes. Der skal derfor udvikles en systematisk brug af omlagt skriftlig undervisning, så eleverne får øget vejledning i skriveprocessen samt formativ evaluering og feedback på deres opgaver.
 • Undervisningen skal være konkret og virkelighedsnær, så eleverne kan se meningen med deres læring. Skolen vil derfor arbejde på at udbrede erfaringerne fra tidligere projekter om anvendelsesorientering i undervisningen.

Lokal forankring og internationalt perspektiv

 • Vordingborg Gymnasium & HF skal være åben over for omverdenen – lokalt og globalt. Derfor vil skolen vedligeholde og udbygge sine lokale og internationale kontakter og samarbejder.
 • Skolen vil forsætte og videreudvikle samarbejdet med vores udenlandske venskabsskoler. Skolen vil sikre det europæiske samarbejde gennem ELOS
 • Vordingborg Gymnasium & HF vil øge det lokale samarbejde. Herunder et stærkere samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i Vordingborg og med Vordingborg Kommune. Det lokale samarbejde forankres i Campus Vordingborg.
 • Skolen samarbejde tættere med folkeskolerne. Det skal ske bl.a. via udvikling af Brobygning, NyNordiskSkole og Garantiskolen.

Ledelse, Samarbejdsudvalg, Elevråd og Pædagogisk Råd januar 2015