Bibliotek/bogdepot

Hans-Christian Falch Horn (HFH)
Bogdepot
Karina Krogh (KK), Administration
Hjemmeside, Information, Bogdepot, Tilsyn med biblioteket, Elevadministration
Mette Maria Storm, Bibliotekar
Niels Odgaard (NO)
Pædagogisk værksted og bogdepot
Pia Djursing, Biblioteksassistent