Medlemmer

Bestyrelsen ved Vordingborg Gymnasium & HF

 Repræsentant for Professionshøjskolen Absalon  Marianne Elisabeth Marholt
 Kommunerepræsentant:  Martin Graff Jørgensen
 Repræsentant for skolelederne:  Anne-Marie Jacobsen
 Repræsentant for Vordingborg Erhvervsforening:  Christian Brix-Hansen
 Valgt ved selvsupplering:  Simon Sandfeld
 Valgt ved selvsupplering:  Jesper Brandt Andersen
 Medarbejderrepræsentant m. stemmeret:  Bettina Polke Kaliebe
 Medarbejderrepræsentant u. stemmeret:  Karina Krogh
 Elevrepræsentant u. stemmeret:  Christian Kruse 2b
 Elevrepræsentant u. stemmeret:  Bjarke Ziegler 2a
 Sekretær:  Rektor Ib Brøkner Christiansen