Lektiecafé

Skolen tilbyder hjælp til dem, der føler, der er problemer med den skriftlige fremstilling og planlægning af lektiearbejdet. Lektiecaféen holder åbent efter skoletid fra kl. 15.15 - 16.15 i lokale 6.03.

Nærmere oplysninger på infotavlerne og i skemaet i Lectio. Følgende fag kan efter behov tilbydes: engelsk, tysk, fransk, spansk, matematik, fysik, kemi og biologi. Der er ikke lektiecafé i flex-ugerne!

Lectiecafé skoleåret 2018-2019
Lektiecafé i matematik og kemi er i gang - hold øje med dit skema på Lectio. Her kan du se hvilke eftermiddage der er lektiehjælp.