Uddannelsesleder på Vordingborg Gymnasium & HF

Da én af vores uddannelsesledere går på pension, søger vi pr. 1.8.2023 en ny uddannelsesleder, der skal indgå i vores ledelsesteam på i alt 4 personer (rektor, vicerektor og to uddannelsesledere).

Vi arbejder ud fra værdierne Viden, Glæde, Horisont og Fællesskab på en skole, hvor målet er, at eleverne rustes bedst muligt til livet efter gymnasiet, herunder at de bliver så dygtige de overhovedet kan blive. En forudsætning for at dette kan lykkes er et stærkt og uhøjtideligt fællesskab, hvor vi lægger vægt på at have det sjovt og at kunne tænke nye tanker sammen. Ledelsesgruppen arbejder tæt sammen om både drift, udvikling og strategi, og vi hjælper hinanden i en travl hverdag.

En anden central målsætning for skolen er at løfte uddannelsesniveauet generelt i området. Dette kræver samarbejde med folkeskoler, kommunale instanser, virksomheder mm. og du skal derfor også være interesseret i at indgå i dette samarbejde.

I ansættelsen af vores nye uddannelsesleder vil vi lægge vægt på, at vedkommende

  • har erfaring med ledelse og/eller planlægningsopgaver
  • har interesse for og erfaring med didaktisk og pædagogisk udvikling og disses betydning for et gymnasiums kerneopgaver
  • er god, nem og inspirerende at samarbejde med
  • er åben, lyttende og medinddragende
  • har blik for både helhed og detaljer og kan balancere mellem det kollektive og det individuelle
  • kan kommunikere klart og venligt i både tale og skrift
  • er klar til at have personaleansvar for et antal lærere
  • har pædagogikum og undervisningskompetence i mindst et gymnasiefag

De konkrete opgaver fordeles i ledelsen efter ansættelsen, men du bør i ansøgningen skrive, hvor du primært har dine styrker og interesser. Du skal også forvente, at undervisning bliver en del af din opgaveportefølje.

Om skolen
Vordingborg Gymnasium & HF har efter sommerferien 23 klasser fordelt med 18 stx og 5 hf. Vi er ca. 65 ansatte. Gymnasiet er et oplandsgymnasium, hvor eleverne kommer fra et stort område, dog primært fra Vordingborg Kommune. Skolen er således en vigtig del af den lokale udvikling og af det lokale ungemiljø.

Skolen har en solid økonomi, der gør, at vi kan afsætte ressourcer til at sikre undervisning og øvrige aktiviteter af høj kvalitet. Vi er medlem af Danske Science Gymnasier, Science Talenter, Akademiet for Talentfulde Unge, Projekt Forskerspire og af internationale netværk. Der er et rigtig godt kollegialt fællesskab, hvor der er gode muligheder for at have indflydelse på eget arbejde.

Vi er medejere af Vordingborg Uddannelsescenter, der bl.a. rummer et teater, som vi har rådighed over. Skolen har en stærk og meget kompetent administration, som du også kommer til at arbejde tæt sammen

Hvis du har spørgsmål
Du kan læse mere om Vordingborg Gymnasium & HF her på siden.
Du er velkommen til at kontakte rektor Jakob Stubgaard på tlf. 2912 5566 for at høre mere om stillingen.

Send din ansøgning
via gymnasiejob og senest onsdag den 12. april kl. 12. Det forventes, at der vil blive afholdt samtaler fredag den 21.4. Herefter kan der eventuelt blive tale om anden samtalerunde.

Løn og ansættelsesforhold
I henhold til overenskomst ved statslige institutioner.

Vi ønsker at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund.

Share This Post!

Seneste indlæg