Optagelse på STX og HF

Optagelse på STX eller HF

For dig der søger direkte i forlængelse af 9. eller 10. klasse:

  • Din skole vurderer, om du er uddannelsesparat.
  • Du sender tilmeldingen elektronisk til os via optagelse.dk inden den 1. marts 2021. 

For dig der ikke kommer direkte fra grundskolen:

  • Du sender tilmeldingen elektronisk til os via optagelse.dk inden den 1. marts 2021. 
  • Du bliver indkaldt til en samtale hos en studievejleder.
  • Hvis du mangler fag eller prøver fra 9. eller 10. klasse, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve.

Mere information om optagelse på STX

Mere information om optagelse på HF

Information om optagelsesprøve

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser (retsinfo.dk)